Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. και η συμβολή τους στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας

Μεταπτυχιακή Εργασία 5124
Συγγραφέας:
Παππά, Αλεξάνδρα Π.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας στην πολιτική προστασία: ρόλος – οργάνωση - συντονισμός: μελέτη περίπτωσης: Δημοτική Αστυνομία Δήμου Πειραιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 5609
Συγγραφέας:
Βασιλικός, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ήπια ανάπτυξη του Ν.Δ. Κίσαβου και των οικισμών Αμπελάκια, Τέμπη και Σπηλιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 10541
Συγγραφέας:
Κατσιμπίρη, Παγώνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Γεωργία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ηρακλείου Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 6191
Συγγραφέας:
Καμπέρη, Τριάδα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ο.Τ.Α. και ηλεκτρονικές υπηρεσίες: παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές: Δήμοι Αμαρούσιου και Bριλλησίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 3626
Συγγραφέας:
Μαράκη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Συγκριτική αξιολόγηση δύο γειτονικών Καποδιστριακών Δήμων ως προς τους αναπτυξιακούς τους παράγοντες στην ελληνική περιφέρεια: η περίπτωση των Δήμων Δυστίων και Αυλώνος της Ν.Α. Ευβοίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 2066
Συγγραφέας:
Φώης, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργική οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 14594
Συγγραφέας:
Στυλιανού, Μαρκέλλα
Τσίσιου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 5145
Συγγραφέας:
Γούλα, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η συμβολή της παρακίνησης στην ενδυνάμωση του ομαδικού κλίματος σε ένα εργασιακό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης σε εργαζομένους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 4594
Συγγραφέας:
Γεωργούλα, Μαριάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-01-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός των ΟΤΑ και η συμβολή του στην τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση του Δήμου Καλαμάτας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7994
Συγγραφέας:
Φλώρου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αγρινίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 17454
Συγγραφέας:
Μητσοπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αξιολόγηση των συνενώσεων των δήμων σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Διδακτορική Διατριβή 16554
Συγγραφέας:
Φώης, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-05-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Ανάπτυξη στην περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 3315
Συγγραφέας:
Παναγιώτου, Ιουλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Πελοποννήσου: Δήμος Κορώνης, Δήμος Μεθώνης, Δήμος Πύλου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2960
Συγγραφέας:
Βινιεράτου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 14378
Συγγραφέας:
Μποσίνη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Επιχειρηματικότητα
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Βιώσιμη πολιτιστική πολιτική και τοπική ανάπτυξη. Μία δύσκολη πορεία μέσα στον 20ο αιώνα: μία έρευνα πεδίου στην Αθήνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18522
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Μαρία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πολιτική επιστήμη
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. H συνεργασία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 15919
Συγγραφέας:
Καντζούρα, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. City Branding για την πόλη της Καστοριάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 18352
Συγγραφέας:
Μουρατίδης, Διονύσιος Λ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Οικονομία
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ερέτριας μέσω της κοινωνικής πολιτικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 18537
Συγγραφέας:
Συνέσιος, Κίμων Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ο προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αγίων Αναργύρων

Πτυχιακή Εργασία 14568
Συγγραφέας:
Πλιάγκα-Δημογέροντα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0