Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας

Πτυχιακή Εργασία 1963
Συγγραφέας:
Βουτσής, Κίμωνας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Πολιτική Άμυνα και Πολιτική Προστασία: Δύο μηχανισμοί με κοινό στόχο. Διεθνής πρακτική, η ελληνική περίπτωση, προτάσεις ολιστικής προσέγγισης των εκτάκτων αναγκών

Μεταπτυχιακή Εργασία 19624
Συγγραφέας:
Κουρελής, Αλέξιος Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού από το εργασιακό περιβάλλον στη Δημόσια Διοίκηση

Πτυχιακή Εργασία 4680
Συγγραφέας:
Σούκου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Το σύστημα ελέγχου της κυπριακής δημόσιας διοίκησης

Πτυχιακή Εργασία 14278
Συγγραφέας:
Πέτρου, Μαρία
Μιχαηλούδη, Στέλλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

Πτυχιακή Εργασία 14208
Συγγραφέας:
Κουζέλη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η χρήση της τεχνολογίας στη νέα δημόσια διοίκηση

Πτυχιακή Εργασία 9225
Συγγραφέας:
Κακάτσιου, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Τεχνολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Πελοποννήσου: Δήμος Κορώνης, Δήμος Μεθώνης, Δήμος Πύλου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2960
Συγγραφέας:
Βινιεράτου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η διοικητική λειτουργία οργανισμού εποπτευόμενου από κρατικό φορέα. Μελέτη και σχεδιασμός της ψηφιακής οργάνωσης των υπηρεσιών του

Μεταπτυχιακή Εργασία 18333
Συγγραφέας:
Λαδιάς, Γεώργιος Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Κυρίαρχο Στυλ Ηγεσίας σε Στρατιωτική Υπηρεσία με Ιεραρχική Οργανωσιακή Δομή

Διδακτορική Διατριβή 23931
Συγγραφέας:
Στέφου, Θεόδωρος, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Βαθμός αποδοχής και χρήσης ΤΠΕ από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους

Μεταπτυχιακή Εργασία 17508
Συγγραφέας:
Δεληγιάννης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Δίκαιο (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η χρήση των τεχνικών εξόρυξης γνώσης στη φορολογική διοίκηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 17502
Συγγραφέας:
Γλύτσος, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αστική Διακυβέρνηση: η περίπτωση του κέντρου της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 6732
Συγγραφέας:
Αυδίκου, Λάρισα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0