Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες των φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με βάση οικολογικά κριτήρια

Πτυχιακή Εργασία 3926
Συγγραφέας:
Βασιλακοπούλου, Ελευθερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Νέες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές των κεντρικών περιοχών της πόλης: Η περίπτωση της περιοχής Μεταξουργείο – Γκάζι στην Αθήνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6114
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Προσδιοριστικοί παράγοντες για τα χαρακτηριστικά χρήσης του ποδηλάτου και το προφίλ των ποδηλατών

Πτυχιακή Εργασία 9737
Συγγραφέας:
Νιόζα, Ελπίδα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η πολιτική της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας της Αθήνας

Πτυχιακή Εργασία 20631
Συγγραφέας:
Γεωργακάκου, Κωνσταντίνα Θ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ποντιακή ταυτότητα: από τον Πόντο στο Κιλκίς

Πτυχιακή Εργασία 16798
Συγγραφέας:
Αδαμίδου, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εξορυκτικές δραστηριότητες και κοινωνικοοικολογικά κινήματα σε περίοδο κρίσης: Το παράδειγμα της εξόρυξης χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική

Διδακτορική Διατριβή 20589
Συγγραφέας:
Βελεγράκης, Γεώργιος Κ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Προσδιορισμός και αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δεικτών για την ελληνική ύπαιθρο με τη χρήση σύγχρονων γεωγραφικών εργαλείων

Διδακτορική Διατριβή 20452
Συγγραφέας:
Καστανίδη, Ερασμία Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

8. Παγκοσμιοποίηση και Ποδόσφαιρο: Μια σχέση εξάρτησης μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων

Πτυχιακή Εργασία 20562
Συγγραφέας:
Κόγκας, Θωμάς - Παναγιώτης Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής. Φαινομενολογία, διαστάσεις και προτάσεις πολιτικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 18582
Συγγραφέας:
Χαϊνάς, Ευάγγελος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Δομές και μηχανισμοί υποστήριξης των προσφύγων: το παράδειγμα της Χίου

Πτυχιακή Εργασία 18576
Συγγραφέας:
Ανδρεάδη, Μαρία Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Αστικός χώρος και σεξουαλικότητα: Η εναλλακτική γεωγραφία της λεσβιακής διασκέδασης στο Παρίσι

Μεταπτυχιακή Εργασία 18292
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου, Αικατερίνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. H δεύτερη γενιά Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα: Εστιάζοντας σε θέματα Ιθαγένειας/Ταυτότητας

Πτυχιακή Εργασία 18419
Συγγραφέας:
Ντάλτα, Τέλμα Μαρία Ζ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Το ρεμπέτικο στη σημερινή εποχή

Πτυχιακή Εργασία 18500
Συγγραφέας:
Μπασακάρου, Αντιγόνη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Φιλιππινέζοι μετανάστες στην Αθήνα: η δεύτερη γενιά στο προσκήνιο

Πτυχιακή Εργασία 18048
Συγγραφέας:
Αργυράκου, Κωνσταντίνα Κορασόν
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Αποικίες και αποικιοκρατία. Αποδημία και εποίκηση. Διεθνής μετανάστευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Προστασία περιβάλλοντος και ανθρώπινα δικαιώματα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18363
Συγγραφέας:
Ζαφείρη, Βασιλική Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Περιβαλλοντική προστασία
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η πατριαρχική οικογένεια και η Θέση της γυναίκας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία: συγκρίνοντας την θέση των γηγενών και των αλβανίδων γυναικών

Πτυχιακή Εργασία 17834
Συγγραφέας:
Αμανατίδη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Μελέτη της χωρικής και κοινωνικής φυσιογνωμίας του Δήμου Καισαριανής

Μεταπτυχιακή Εργασία 17551
Συγγραφέας:
Σπαντιδάκη, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0