Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις καταναλωτικές συνήθειες των εφήβων στην πόλη της Καρδίτσας

Πτυχιακή Εργασία 9743
Συγγραφέας:
Κούτρα, Θεανώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Σχολική κομποστοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21735
Συγγραφέας:
Κουλίζου, Κυριακή, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Προσδιοριστικοί παράγοντες ανακύκλωσης μαθητών γυμνασίου

Πτυχιακή Εργασία 7783
Συγγραφέας:
Κίτσιου, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19428 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0

4. Η περιβαλλοντική διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 14272
Συγγραφέας:
Πέιου, Αθηνά
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και καταναλωτικές συνήθειες των μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 15609
Συγγραφέας:
Μαντρατζή, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Παράγοντες που συντελούν στην διαμόρφωση των μαθητών σε περιβαλλοντικούς πολίτες

Μεταπτυχιακή Εργασία 10352
Συγγραφέας:
Γαλάνης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία και η βιωσιμότητα των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εκπαίδευση για την αειφορία

Μεταπτυχιακή Εργασία 7440
Συγγραφέας:
Ταγκαλάκη, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η συμβολή των γονέων στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών στάσεων σε μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 4444
Συγγραφέας:
Βασιλούδης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-02-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» και η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ιλίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 10745
Συγγραφέας:
Μπεζαΐτης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-06-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Περιβαλλοντική διαχείριση
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Aνάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού πράσινης χημείας στο πλαίσιο της αειφορίας με έμφαση στην χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών

Διδακτορική Διατριβή 9238
Συγγραφέας:
Καπασσά, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-05-08
Θεματικές Κατηγορίες:
Χημεία
Εκπαίδευση
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η περιβαλλοντική παιδεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 14182
Συγγραφέας:
Καζέλα, Αργυρώ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αντιλήψεις ενηλίκων Ανατολικής Αττικής για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική ηθική

Μεταπτυχιακή Εργασία 14384
Συγγραφέας:
Κάππα, Νίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Ν. Κορινθίας κατά το έτος 2002-2003

Μεταπτυχιακή Εργασία 14396
Συγγραφέας:
Λούντζη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μια στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτορική Διατριβή 3723
Συγγραφέας:
Λούντζη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ο ρόλος του κήπου στην διαμόρφωση των αντιλήψεων για τα φυτά σε δείγμα Ελλήνων μαθητών του γυμνασίου

Πτυχιακή Εργασία 9522
Συγγραφέας:
Ζακαμπλούκ, Όλγα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση από τη σκοπιά εκπαιδευτικών και μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 14394
Συγγραφέας:
Λιάκου, Ελένη Χρ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η οικολογική και οικονομική συμπεριφορά οικονομικών σχολών και μη

Πτυχιακή Εργασία 19130
Συγγραφέας:
Σορρεντίνο, Αλεσσάντρο- Σαλβατόρε Τ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Απόψεις των εκπαιδευτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) για την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 17492
Συγγραφέας:
Σκουρλή, Όλγα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Τεχνολογία της πληροφορίας
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0