Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη θαλάσσιων φαινομένων στη Μεσόγειο με τη νόηση της αλτιμετρίας

Πτυχιακή Εργασία 20755
Συγγραφέας:
Κονταράτος, Χρήστος - Αντώνιος Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Γεωγραφία (Γενικά)
Ωκεανογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Πρόγνωση μακροχρόνιας εξέλιξης της ακτογραμμής του κόλπου των Χανίων με χρήση αριθμητικού μοντέλου

Πτυχιακή Εργασία 18341
Συγγραφέας:
Αναστασάκη, Ιωάννα Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ωκεανογραφία
Γεωλογία
Έδαφος. Εδαφολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ανάπτυξη εργαλειοθήκης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας (CVI)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16786
Συγγραφέας:
Μπανέλα, Μαρίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Ωκεανογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0