Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη της Τρωτότητας, της Έκθεσης και της Προσαρμοστικότητας στην περιοχή της Ιεράπετρας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 14775
Συγγραφέας:
Μπαλαντινάκη, Αικατερίνη
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εκβολικά συστήματα Κηφισού - Ιλισού, ανθρώπινες παρεμβάσεις, μεταβολές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Πτυχιακή Εργασία 14092
Συγγραφέας:
Αναγνώστου, Αυγή
Μαυρουδή Μιγάδη, Άννα, Μιχάλης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Φυσική γεωγραφία
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική προστασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Καταγραφή τύπων κάλυψης γης στο νομό Ηλείας κατά το 19ο αιώνα

Πτυχιακή Εργασία 24062
Συγγραφέας:
Αγαλιανού, Ελένη, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Φυσική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Μελέτη αλλαγής χρήσεων γης σε περιοχή της Κύπρου από τον 19ον-21ον αιώνα

Πτυχιακή Εργασία 24071
Συγγραφέας:
Κοϊνά, Ιουλία, Μαρίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Φυσική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Ο ρόλος της φυσικής γεωγραφίας στις πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου. Εστιάζοντας στην Πελοπόννησο

Πτυχιακή Εργασία 18610
Συγγραφέας:
Μπουκουβάλας, Γεώργιος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ιστορία (Γενικά)
Φυσική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Διαχρονική μετατόπιση της ακτογραμμής της παράκτιας πεδιάδας του Μαραθώνα

Πτυχιακή Εργασία 19315
Συγγραφέας:
Λεβέντης, Σωτήρης Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεκτονική γεωλογία
Φυσική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0