Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Συλλογή Γεωγραφικών Δεδομένων Υψηλής Ανάλυσης με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ): Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study), ο Αρχαιολογικός Χώρος σε περιοχή του Πόρου της νήσου Κεφαλονιάς

Μεταπτυχιακή Εργασία 21717
Συγγραφέας:
Βιδάλης-Κελαγιάννης, Μιχαήλ, Πέτρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Χαρτογράφηση κατολισθητικών φαινομένων υψηλής ταχύτητας με τη χρήση οπτικών δορυφορικών εικόνων

Πτυχιακή Εργασία 21098
Συγγραφέας:
Γκουγκουστάμος, Ιωάννης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Παρατήρηση και Ψηφιακή Χαρτογράφηση της Επιφάνειας του πλανήτη Άρη, με την χρήση Ψηφιδωτών Δεδομένων

Πτυχιακή Εργασία 20528
Συγγραφέας:
Τζέρρο, Γιωργίε Ρ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Χαρτογράφηση της ευαισθησίας παράκτιας περιοχής σε πετρελαιοκηλίδα με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – εφαρμογή: Ν. Μύκονος

Μεταπτυχιακή Εργασία 19653
Συγγραφέας:
Θεοφιλοπούλου, Φωτεινή Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Εξόρυξη γνώσης από γεωχωρικά δεδομένα για κατασκευή χάρτη τροχιών πλοίων στην Αδριατική θάλασσα

Πτυχιακή Εργασία 19959
Συγγραφέας:
Παπανίκος, Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Διαχρονική ανάλυση του ηφαιστείου της Αίτνας με τη χρήση υπερφασματικών δεδομένων Hyperion

Πτυχιακή Εργασία 16807
Συγγραφέας:
Καραγιαννοπούλου, Αικατερίνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Ηφαίστεια και σεισμοί
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Χωρική ανάλυση συνηθειών καπνίσματος ηλικιωμένων (Μελέτη GHRAS)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16509
Συγγραφέας:
Κοσβανής, Γιάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μελέτη των φυσικών και ανθρωπογενών αλλαγών του όρους Πήλιο (2004-2012)

Μεταπτυχιακή Εργασία 16506
Συγγραφέας:
Κωστάκη, Αθανασία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Χαρτογράφηση του δικτύου μεταφορών για τη νήσο Πάρο με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και Συστήματος Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης (GPS)

Πτυχιακή Εργασία 5283
Συγγραφέας:
Μπομπότη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. The Nexus Route: Ambulance-Drone network

Μεταπτυχιακή Εργασία 20175
Συγγραφέας:
Φυλακτός, Ασημάκης Χ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Τεχνολογία (Γενικά)
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Χρήση χρονολογικής σειράς δορυφορικών εικόνων LANDSAT (1993-2001-2010) για τη χαρτογράφηση των αλλαγών χρήσης / κάλυψης γης του Δήμου Μεγάρων

Μεταπτυχιακή Εργασία 19520
Συγγραφέας:
Καρπούζας, Σωτήρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η Χωρική ανάλυση της κατανάλωσης καυσίμων στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 20734
Συγγραφέας:
Κολοβός - Mαρκόπουλος, Γεώργιος - Στέφανος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Χαρτογράφηση της κάλυψης γης της νήσου Κρήτης με αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων SENTINEL 2

Μεταπτυχιακή Εργασία 18294
Συγγραφέας:
Καρκαλέτσου, Αγορή Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ανάπτυξη περιβαλλοντικούκοινωνικού δικτύου αισθητήρων και η αποτύπωση του σε περιβάλλον WEBGIS

Μεταπτυχιακή Εργασία 18433
Συγγραφέας:
Βούτος, Γεώργιος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Διορθώσεις ισοϋψών καμπυλών με χρήση κανόνων τοπολογίας (TopologyRules)

Πτυχιακή Εργασία 18072
Συγγραφέας:
Τσικρίκα, Αρετή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-10-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Έδαφος. Εδαφολογία
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η διακινδύνευση του ΕΣΜΗΕ στους φυσικούς κινδύνους

Μεταπτυχιακή Εργασία 18409
Συγγραφέας:
Γαλλούση, Χριστίνα Μ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Φυσικές καταστροφές
Γεωλογία
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Γεωμορφολογικές διεργασίες στην παράκτια περιοχή μεταξύ Dagmar-Dibab, Β.Α. Ομάν, Αραβική Χερσόνησος

Πτυχιακή Εργασία 18476
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου, Μαρία Ιωάννα Β.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Γεωλογία
Υδρολογία. Ύδατα
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Ιστορική και αισθητηριακή χαρτογράφηση στη γειτονιά “Δουργούτη” στο Νέο Κόσμο

Πτυχιακή Εργασία 15455
Συγγραφέας:
Παπαδιάς, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Καταγραφή και χαρτογράφηση περιηγητικού δικτύου του Όρους Παρνασσού

Πτυχιακή Εργασία 18022
Συγγραφέας:
Χασάπης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Καταγραφή - ανάδειξη δικτύου διαδρομών πολιτισμικού ενδιαφέροντος για τα νησιά των Κυκλάδων με την αξιοποίηση των τεχνολογιών G.P.S και G.I.S. (περιοχή μελέτης: Ν. Τήνος)

Πτυχιακή Εργασία 14058
Συγγραφέας:
Κανέλλου, Φανή
Λαγάρα, Βασιλική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0