Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η γεωγραφία των διαιρεμένων περιοχών: η πράσινη γραμμή στο κέντρο και την περιφέρεια της Λευκωσίας

Πτυχιακή Εργασία 9751
Συγγραφέας:
Θεοδοσίου, Νίκος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Ιστορική γεωγραφία
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Δορύλαιον (Εσκί-Σεχήρ)

Χάρτης 1134
Κλίμακα:
1:250,000
Συντεταγμένες:
30°32'03"--E 30°32'15"/N 39°48'03"--N 39°47'54"
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γεωγραφική περιοχή:
Turkey
Εκδότης:
Χαρτογραφική Υπηρεσία Στρατού
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Νικομήδεια

Χάρτης 1140
Κλίμακα:
1:250,000
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γεωγραφική περιοχή:
Νικομήδεια
Εκδότης:
Τοπογραφική Υπηρεσία Γενικού Στρατηγείου
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Άγκυρα

Χάρτης 1136
Κλίμακα:
1:250,000
Συντεταγμένες:
E 32°26'53"--E 33°13'41"/N 40°08'12"--N 39°35'19"
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γεωγραφική περιοχή:
Άγκυρα
Εκδότης:
Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον ΙΙ, Τοπογραφικό Τμήμα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οι μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου των Αθηνών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 14210
Συγγραφέας:
Κρίβα, Αναστασία
Βαρβαρέσου, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Ιστορική γεωγραφία
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Σιβρί - Χισσάρ / Ιουστιανούπολις

Χάρτης 1154
Κλίμακα:
1:250,000
Συντεταγμένες:
N 38° 11' 51'' / E 26° 50' 19''
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γεωγραφική περιοχή:
Μικρά Ασία, Τουρκία
Εκδότης:
Γενικόν Στρατηγείον, Επιτελείον - Γραφείον ΙΙ, Τοπογραφικό Τμήμα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος (1936 - 1939): ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση διαδραστικών χαρτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 10281
Συγγραφέας:
Μουρουτζάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Ιστορική γεωγραφία
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Έθνος και εθνικές μειονότητες: Η μελέτη της γενοκτονίας των Αρμενίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 24058
Συγγραφέας:
Πηγαδάς, Αθανάσιος-Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Ιστορική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η Αμπχάζια: ένα de facto κράτος

Πτυχιακή Εργασία 6705
Συγγραφέας:
Μετάνοια, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Ιστορική γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0