Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα της Λεμεσού: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

Πτυχιακή Εργασία 2581
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τέχνες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Μύθοι ζώων και θεατρική πράξη: σύγχρονα εγχειρήματα και οι παιδαγωγικές τους λειτουργίες

Μεταπτυχιακή Εργασία 10134
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα της Φλώρινας: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

Πτυχιακή Εργασία 14696
Συγγραφέας:
Βοζινίδου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της θεατρικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο

Μεταπτυχιακή Εργασία 17431
Συγγραφέας:
Παπαφωτίου, Κυριακούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Τέχνες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή διαφόρων μορφών τέχνης και πολιτισμού στην εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)

Μεταπτυχιακή Εργασία 4071
Συγγραφέας:
Φωτιάδη, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Τέχνες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η αργυροχρυσοχοΐα και το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, ως παράγοντες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο (case study: Ν. Ιωαννίνων)

Πτυχιακή Εργασία 14680
Συγγραφέας:
Κιτσαρά, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τέχνες (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Θεατρικές δραστηριότητες σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά κατά την τελευταία δεκαετία (2000–2010): Έρευνα και μελέτη περιπτώσεων

Μεταπτυχιακή Εργασία 2761
Συγγραφέας:
Γασπαράτου Λεοντίτση, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Τα παιδιά θαύματα του ελληνικού θεάτρου: Τα αδελφικά σχήματα. Ιστορική επισκόπηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 14993
Συγγραφέας:
Θεοδωροπούλου, Βενετία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Νεοελληνική γλυπτική: τα γλυπτά του Κοιμητηρίου της Ανάστασης στον Πειραιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 16361
Συγγραφέας:
Δερμιτζόγλου, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τέχνες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Προωθώντας την Επιχειρηματικότητα στις Τέχνες σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 16606
Συγγραφέας:
Χατζή, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Επιχειρηματικότητα
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Δημόσιες τοιχογραφίες (τέχνη του δρόμου, γκράφιτι) και η δυναμική τους στην προώθηση υποβαθμισμένων περιοχών της Αθήνας. Πιθανότητες εξευγενισμού και ευκαιρίες προσέλκυσης τουριστών

Μεταπτυχιακή Εργασία 24137
Συγγραφέας:
Παρτάλη, Ελένη, Στέφανος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Τέχνες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η γεωγραφική κατανομή των κινηματογραφικών αιθουσών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην Αθήνα.

Πτυχιακή Εργασία 15726
Συγγραφέας:
Γεωργίκου, Αφροδίτη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Τέχνες (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0