Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Στάσεις και απόψεις των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη

Πτυχιακή Εργασία 9903
Συγγραφέας:
Κουτσοθανάση, Χρυσούλα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Συνεργατική μάθηση

Πτυχιακή Εργασία 14498
Συγγραφέας:
Κογκορόζη, Χριστοφούλα
Φιλίππου, Φιλιππία
Ημερομηνία κατάθεσης:
1998-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Πολυπολιτισμική - διαπολιτισμική εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 14490
Συγγραφέας:
Κεφάλου, Αγλαΐα
Παπαπάνου, Θεοδώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1999-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Το πρόβλημα της δυσλεξίας και η αντιμετώπισή της

Πτυχιακή Εργασία 14620
Συγγραφέας:
Βακάλη, Κασσιανή Λουκία
Βούλγαρη, Νίκη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωση στους νομούς Αττικής και Ευρυτανίας. Συγκριτική αποτίμηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 5451
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Ευαγγελία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Οι σχέσεις των καθηγητών και των μαθητών στην εφηβική ηλικία

Πτυχιακή Εργασία 14600
Συγγραφέας:
Τέρπου, Αλεξάνδρα
Χρηστοπάνου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Απόψεις γονέων για την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας στα πλαίσια του μάρκετινγκ των εκπαιδευτικών οργανισμών

Μεταπτυχιακή Εργασία 20618
Συγγραφέας:
Γάτσου, Γεωργία, Σ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Θεωρία και πρακτική της εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η συνεργασία σχολείου – οικογένειας ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων: στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των μουσικών σχολείων της Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18142
Συγγραφέας:
Σιάσος, Σπύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των Νομών Αττικής, Λακωνίας, Λάρισας

Μεταπτυχιακή Εργασία 18167
Συγγραφέας:
Παπαδαντωνάκης, Χρήστος Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Μαθητική απόδοση σε σχέση με το προφίλ της οικογένειας, Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Πτυχιακή Εργασία 9013
Συγγραφέας:
Πολυδώρου, Σπυριδούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0