Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση των συγκρούσεων στους σχολικούς οργανισμούς

Πτυχιακή Εργασία 9166
Συγγραφέας:
Ποτούρη, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Στάσεις και απόψεις των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη

Πτυχιακή Εργασία 9903
Συγγραφέας:
Κουτσοθανάση, Χρυσούλα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Οι νέες τεχνολογίες στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η χρήση τους στη διοίκηση των σχολικών μονάδων

Μεταπτυχιακή Εργασία 2477
Συγγραφέας:
Παναγούλη, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η προσχολική αγωγή στην Ελλάδα τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα (1980-1999)

Πτυχιακή Εργασία 14618
Συγγραφέας:
Βαΐτση Ανθοπούλου, Πηνελόπη
Σταμάτη, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Οργάνωση - στελέχωση και λειτουργία κρατικού παιδικού σταθμού: περίπτωση Β' Κρατικού Παιδικού Σταθμού Παπάγου

Πτυχιακή Εργασία 14450
Συγγραφέας:
Φωτοπούλου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-02-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας

Πτυχιακή Εργασία 14540
Συγγραφέας:
Ντούβλη, Μαρία
Ντόβα, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η σχέση του ανθρώπινου κεφαλαίου του διδακτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων και της εισαγωγής των αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 16632
Συγγραφέας:
Κουτσούκος, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-12-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Αποτύπωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τομέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας –Διπλαρείου Σχολής

Μεταπτυχιακή Εργασία 16646
Συγγραφέας:
Μπίτης, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) στην επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων

Μεταπτυχιακή Εργασία 10152
Συγγραφέας:
Λουκά, Χρυσούλα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματικότητα της σχολικής ηγεσίας;

Μεταπτυχιακή Εργασία 10174
Συγγραφέας:
Θεοδώρου, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Οι αντιλήψεις των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο επιλογής τους

Μεταπτυχιακή Εργασία 10314
Συγγραφέας:
Ρεντίφης, Γεράσιμος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-11-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Διερεύνηση των αντιλήψεων διευθυντών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών περίπτωση της Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 6884
Συγγραφέας:
Σαμαρά, Μάρθα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Αντιλήψεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του σύγχρονου διευθυντή στη σχολική κοινότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5567
Συγγραφέας:
Μεριχωβίτης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργικότητα των ολιγοθέσιων σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 6486
Συγγραφέας:
Κορρέ, Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Διοικητικός προγραμματισμός στην εκπαίδευση: η περίπτωση στελέχωσης των σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 6592
Συγγραφέας:
Σαλπέα, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη δημιουργία αγαστής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας: η περίπτωση των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6327
Συγγραφέας:
Σαμαρά, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την ποιότητα στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση (η περίπτωση Αγ. Αναργύρων και Ίλιου του Ν. Αττικής)

Μεταπτυχιακή Εργασία 6329
Συγγραφέας:
Σταθάκης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Επιχειρώντας αλλαγές: ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη δημιουργία σχολικής κουλτούρας καθώς και στην ισχυροποίηση και ανταγωνιστικότητα μιας σχολικής μονάδας δημόσιας εκπαίδευσης: η περίπτωση των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 10751
Συγγραφέας:
Νομικού, Αργεντίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η στρατηγική του Μάρκετινγκ και η αφοσίωση των γονέων στα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 17466
Συγγραφέας:
Καρναβιάς, Αριστείδης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ο ρόλος του υποδιευθυντή και η συμβολή του στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 3778
Συγγραφέας:
Καραγιάννη, Παναγιώτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0