Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Oι παράγοντες που προσδιορίζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στην αξιολόγηση στο ελληνικό δημόσιο σχολείο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25990
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου, Πηνελόπη, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προσεγγίσεις της ενδυμασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων της Οικιακής Οικονομίας στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 9023
Συγγραφέας:
Κεκεριοπούλου, Αθηνά
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Ανάπτυξη και διαμόρφωση πρακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας

Πτυχιακή Εργασία 8867
Συγγραφέας:
Βουδούρη, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Διερεύνηση του βαθμού εμπλοκής, των στάσεων και των προθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 25890
Συγγραφέας:
Ψιλοπούλου, Χριστίνα, Ευθύμιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτηρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Πόρου Τροιζηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21860
Συγγραφέας:
Μπαρδάκα, Μαρία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Εκπαίδευση και Κυκλική Οικονομία: Απόψεις εκπαιδευτικών για την κυκλική οικονομία

Μεταπτυχιακή Εργασία 25836
Συγγραφέας:
Βοϊδονικόλα, Σταματίνα, Θεόδωρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19426 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση 4.0

7. Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Διδακτική τους Αυτοαποτελεσματικότητα και την Ψυχική τους Ανθεκτικότητα μετά την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία

Μεταπτυχιακή Εργασία 26414
Συγγραφέας:
Κουτσοθανάση, Χρυσούλα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η συμμετοχή στη σχολική χορωδία και ο ρόλος της στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26453
Συγγραφέας:
Ραυτοπούλου, Ευθυμία, Διονύσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Σχεδίαση, και υλοποίηση εφαρμογής δικαιολόγησης και ελέγχου απουσιών μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τους κηδεμόνες τους, με χρήση έξυπνων κινητών συσκευών

Μεταπτυχιακή Εργασία 26529
Συγγραφέας:
Δαφνάς, Ιωάννης, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των γυναικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής αναφορικά με την διοικητική τους εξέλιξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 21742
Συγγραφέας:
Κύτρου, Καλλιόπη, Δημοσθένης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Συναισθηματική νοημοσύνη και σχολική επίδοση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2116
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η σχέση του ανθρώπινου κεφαλαίου του διδακτικού προσωπικού των Λυκείων και της εισαγωγής των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας

Μεταπτυχιακή Εργασία 10691
Συγγραφέας:
Σταμόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η εικαστική διάσταση της διατροφής ως εκπαιδευτική πρόταση ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής για εφήβους μαθητές/μαθήτριες του Γυμνασίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26817
Συγγραφέας:
Θλιβερού, Ευθαλία, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Δημιουργικότητα και Μαθηματική Δημιουργικότητα. Καινοτόμες εφαρμογές ανάπτυξης της Μαθηματικής Δημιουργικότητας στο σχολείο (μαθητές Β Γυμνασίου)

Μεταπτυχιακή Εργασία 26852
Συγγραφέας:
Γκρίτζαλης, Κωνσταντίνος, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Γνώσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7466
Συγγραφέας:
Μαριού, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Στάσεις και απόψεις των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη

Πτυχιακή Εργασία 9903
Συγγραφέας:
Κουτσοθανάση, Χρυσούλα, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ειδικές απόψεις της εκπαίδευσης
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Η προσωπικότητα μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2738
Συγγραφέας:
Μπογράκου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τοπική ανάπτυξη: συσχέτιση λειτουργίας ΣΔΕ και αναβάθμισης επαγγελματικής απασχόλησης εκπαιδευομένων σε αυτά

Μεταπτυχιακή Εργασία 3995
Συγγραφέας:
Ζουγανέλη, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: εμπειρική προσέγγιση στο νομό Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 4832
Συγγραφέας:
Γεροχρήστου, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Αυτεπάρκεια και τριαρχική νοημοσύνη εφήβων μαθητών

Μεταπτυχιακή Εργασία 5750
Συγγραφέας:
Βαρελάς, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0