Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ανάδειξη των απόψεων και των στοιχείων της ανταπόκρισης και της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών Π.Ε. στη πρόκληση της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25946
Συγγραφέας:
Κοεμτζίδης, Στυλιανός, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25978
Συγγραφέας:
Μπεγλερίδου-Κάβρα, Ραφαηλίνα, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Περιβαλλοντική και Υπαίθρια Εκπαίδευση: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε Σχολεία του Δάσους

Μεταπτυχιακή Εργασία 26071
Συγγραφέας:
Στασινοπούλου, Σοφία, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η ύπαρξη της Μετασχηματιστικής ηγεσίας σε δευτεροβάθμια σχολεία στην Ελλάδα, απόψεις εκπαιδευτικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25982
Συγγραφέας:
Δικαίος, Αναστάσιος, Χαρίδημος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Εντοπισμός και υποστήριξη εφήβων μέσων και υψηλών ικανοτήτων με υποεπίδοση: Έρευνα δράση με παρέμβαση σχολικής μεντορείας

Διδακτορική Διατριβή 25436
Συγγραφέας:
Μπελογιάννη, Βασιλική, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ψυχική ανθεκτικότητα, πηγές επαγγελματικής έντασης και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25826
Συγγραφέας:
Κουτρομάνου, Γαρυφαλιά, Ηλίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ο ρόλος της ηγεσίας στη διαχείριση των συγκρούσεων στους σχολικούς οργανισμούς

Πτυχιακή Εργασία 9166
Συγγραφέας:
Ποτούρη, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διοίκηση και οργάνωση εκπαίδευσης
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Σχέσεις αυτεπάρκειας και τριαρχικών επιδόσεων των μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 8230
Συγγραφέας:
Ρούσα, Αμαλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Συνείδηση, νόηση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Η συμβολή των παραμυθιών στη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μεταπτυχιακή Εργασία 25806
Συγγραφέας:
Παύλου, Γερασιμίνα, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Ηγεσία και παρακίνηση εκπαιδευτικών: Θέσεις και απόψεις των διευθυντών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25869
Συγγραφέας:
Χολογγούνη, Χριστίνα, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Προσεγγίζοντας το σχολικό εκφοβισμό μέσω θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών με τη μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μια έρευνα δράση στο δημοτικό

Μεταπτυχιακή Εργασία 25875
Συγγραφέας:
Γιαννάκη, Βασιλική, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αξιολόγηση τρόπων μάθησης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25839
Συγγραφέας:
Μαυράκης, Νικόλαος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και η σχέση της με την πνευματικότητα και το νόημα της ζωής

Μεταπτυχιακή Εργασία 25884
Συγγραφέας:
Κόλλια, Αναστασία– Αικατερίνη, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Περιγραφές εκπαιδευτικών για διαδικασίες συλλογικής δημιουργικότητας κατά την παραγωγή μαθητικών ταινιών μικρού μήκους

Μεταπτυχιακή Εργασία 21745
Συγγραφέας:
Καραμούντζος, Κωνσταντίνος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτηρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Πόρου Τροιζηνίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21860
Συγγραφέας:
Μπαρδάκα, Μαρία, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η συμβολή του διευθυντή στην συνεργασία σχολείου οικογένειας στο νομό Ρεθύμνης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21761
Συγγραφέας:
Γκιουλέας, Ιωάννης, Σωτήριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 21769
Συγγραφέας:
Καρασαββίδου, Ευστρατία, Ελευθέριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η επίδραση της σχέσης των παιδιών με τη μητέρα και τους συνομηλίκους τους στις αντιλήψεις τους για τη φιλία

Μεταπτυχιακή Εργασία 21772
Συγγραφέας:
Ξανθού, Ελένη, Ανδρέας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Η επίδραση της δυτικής λογοτεχνίας στα παιδικά περιοδικά του 19ου αιώνα - Μελέτη Περίπτωσης : Το Παιδικόν Περιοδικόν

Μεταπτυχιακή Εργασία 21785
Συγγραφέας:
Κωνσταντοπούλου, Ευαγγελία, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Ο Διευθυντής - Ηγέτης και η διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 25842
Συγγραφέας:
Παλιεράκης, Γρηγόριος, Μιχαήλ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-21
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0