Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Τα ευφυή συστήματα μεταφορών

Πτυχιακή Εργασία 7330
Συγγραφέας:
Κυριαζής, Θεοδωρής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Το τραμ στη σύγχρονη Αθήνα: πλεονέκτημα ή μειονέκτημα

Πτυχιακή Εργασία 3024
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Σπάρτακος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Προσδιοριστικοί παράγοντες για τα χαρακτηριστικά χρήσης του ποδηλάτου και το προφίλ των ποδηλατών

Πτυχιακή Εργασία 9737
Συγγραφέας:
Νιόζα, Ελπίδα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Δίκτυα μεταφορών σε αστικές περιοχές: Η περίπτωση των Βριλησσίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 22222
Συγγραφέας:
Ράπτης, Γεώργιος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Γεωγραφία των μεταφορών και εφοδιασμού πόρων στην αντιμετώπιση κρίσεων: δημιουργία και σχεδιασμός μοντέλου

Πτυχιακή Εργασία 3600
Συγγραφέας:
Μπάκας, Ορέστης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Φυσικές καταστροφές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Το Αττικό Μετρό ως μουσειακός χώρος: στάσεις και αντιλήψεις των επισκεπτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 2648
Συγγραφέας:
Ρεμπούτσικα, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Το μοντέλο των ταχυδρομικών θυρίδων στο πλαίσιο των City Logistics

Πτυχιακή Εργασία 21108
Συγγραφέας:
Δημουλάκης, Ανδρέας, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Εφοδιαστική επιστήμη στο νησιωτικό χώρο

Πτυχιακή Εργασία 20762
Συγγραφέας:
Μουχτούρη, Ευστρατία Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εξόρυξη γνώσης από γεωχωρικά δεδομένα για κατασκευή χάρτη τροχιών πλοίων στην Αδριατική θάλασσα

Πτυχιακή Εργασία 19959
Συγγραφέας:
Παπανίκος, Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Κίνδυνοι ατυχημάτων και ασφάλεια στις θαλάσσιες επιβατικές μεταφορές

Μεταπτυχιακή Εργασία 15016
Συγγραφέας:
Βαρελάς, Αναστάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Προβλήματα κινητικότητας των πολιτών εντός της πόλης με έμφαση στη στάθμευση αυτοκινήτων. Εμπειρική διερεύνηση.

Πτυχιακή Εργασία 15621
Συγγραφέας:
Θάνου, Δανάη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Μέσα μαζικής μεταφοράς: οι επιπτώσεις του μετρό και του τραμ στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών

Πτυχιακή Εργασία 15619
Συγγραφέας:
Ζησοπούλου, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Συλλογή δεδομένων κίνησης των ΜΜΜ με χρήση κινητών τηλεφώνων, με σκοπό την ενημέρωση του επιβατικού κοινού

Μεταπτυχιακή Εργασία 16435
Συγγραφέας:
Σουλιώτης, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Λουλούδια και εφοδιαστικές αλυσίδες

Μεταπτυχιακή Εργασία 21556
Συγγραφέας:
Κολίτσας, Διονύσιος, Λεονάρδος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Ο ρόλος και οι λειτουργίες του εμπορευματικού λιμανιού του Πειραιά ως διαμετακομιστικού κέντρου εξυπηρέτησης της ευρύτερης γεωγραφίας

Πτυχιακή Εργασία 21565
Συγγραφέας:
Καπέτη, Κωνσταντίνα Αικατερίνη, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Δημοτική συγκοινωνία στο Δήμο Αθηναίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 7149
Συγγραφέας:
Κουτσοσπύρου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Παγκόσμιο εμπόριο μέσω θαλάσσιων μεταφορών και η προοπτική των πράσινων πλοίων

Μεταπτυχιακή Εργασία 7402
Συγγραφέας:
Δαβιώτη, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Σύγχρονα συστήματα ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6029
Συγγραφέας:
Σαμαρά, Σταματία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους (Outsourcing) στον τομέα της εφοδιαστικής: η περίπτωση των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών

Μεταπτυχιακή Εργασία 5812
Συγγραφέας:
Μώτου, Αλεξάνδρα Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Εμπόριο
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Χαρτογράφηση του δικτύου μεταφορών για τη νήσο Πάρο με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και Συστήματος Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης (GPS)

Πτυχιακή Εργασία 5283
Συγγραφέας:
Μπομπότη, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Μεταφορές και επικοινωνίες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0