Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Οι χρήσεις γης στη δημοτική κοινότητα βάρης του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: προοπτικές για βιώσιμη ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 10508
Συγγραφέας:
Βασιλοχρήστου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Εξέλιξη τοπίου στη Σύρο (1945-1983-1998)

Μεταπτυχιακή Εργασία 3091
Συγγραφέας:
Ντασιοπούλου, Γλυκερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της αποβιομηχανοποίησης της Πάτρας

Πτυχιακή Εργασία 8799
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου, Παρασκευή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εξόρυξης και επεξεργασίας του μαρμάρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2384
Συγγραφέας:
Κωνσταντοπούλου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Δημόσια υγεία. Υγιεινή. Προληπτική ιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η εξέλιξη χρήσεων γης στο ορεινό χωριό Πράμαντα, νομού Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6471
Συγγραφέας:
Παπάζογλου, Σοφία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Γεωργική οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Χρήση χρονολογικής σειράς δορυφορικών εικόνων LANDSAT (1993-2001-2010) για τη χαρτογράφηση των αλλαγών χρήσης / κάλυψης γης του Δήμου Μεγάρων

Μεταπτυχιακή Εργασία 19520
Συγγραφέας:
Καρπούζας, Σωτήρης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Μαθηματική γεωγραφία. Χαρτογραφία
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Η συμβολή των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ στη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας

Πτυχιακή Εργασία 14230
Συγγραφέας:
Μάγκου, Μαρία
Ραυτοπούλου, Αγγελική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου με εφαρμογή στη βιομηχανία της μόδας

Πτυχιακή Εργασία 14793
Συγγραφέας:
Δρίτσουλας, Ξενοφών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Αντιστάσεις στην Εφαρμογή των Πολεοδομικών Θεσμών στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης του Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης Ελαιώνα

Πτυχιακή Εργασία 14899
Συγγραφέας:
Μανιουδάκη, Ασημίνα-Ελευθερία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Δυναμική μεταβολή των χρήσεων/καλύψεων γης και του Τοπίου των Ιονίων Νήσων και η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων

Μεταπτυχιακή Εργασία 17543
Συγγραφέας:
Κεφαλάς, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Παραγωγικότητα ελληνικών βιομηχανιών σε περιφερειακό επίπεδο, 1993-2000

Πτυχιακή Εργασία 14060
Συγγραφέας:
Κατωγιάννης, Θωμάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2004-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Η Λίμνη Στυμφαλία, η περιβαλλοντική της σημασία και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Πτυχιακή Εργασία 17713
Συγγραφέας:
Μάλλιου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντικές επιστήμες
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0