Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η συμβολή του πανεπιστήμιου Στερεάς Ελλάδας στη βιώσιμη ανάπτυξη της Λιβαδειάς και της ευρύτερης περιοχής

Μεταπτυχιακή Εργασία 7035
Συγγραφέας:
Σταθουλόπουλος, Τριαντάφυλλος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανώτατη εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η ανάπτυξη και προβολή του συνεδριακού τουρισμού: η περίπτωση των Δελφών.

Μεταπτυχιακή Εργασία 3866
Συγγραφέας:
Τουρή, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας στην πολιτική προστασία: ρόλος – οργάνωση - συντονισμός: μελέτη περίπτωσης: Δημοτική Αστυνομία Δήμου Πειραιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 5609
Συγγραφέας:
Βασιλικός, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η Ιθάκη του χθες και του σήμερα ταυτότητες και τουρισμός

Πτυχιακή Εργασία 6347
Συγγραφέας:
Γιαννιώτη, Σωτηρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Η ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 3558
Συγγραφέας:
Λακιάρα, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων προπονητών αθλητικών συλλόγων για την επαγγελματική ικανοποίηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 21796
Συγγραφέας:
Γκιουλέας, Διονύσιος, Σωτήριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Internet banking: η τράπεζα του μέλλοντος

Μεταπτυχιακή Εργασία 14927
Συγγραφέας:
Παούνη, Αντιγόνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μελέτη των παραγόντων διαμόρφωσης κινήτρων σε ελίτ αθλητές ομαδικών αθλημάτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 21703
Συγγραφέας:
Μπούρμπουλας, Ιωάννης, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 7119
Συγγραφέας:
Κουντζάκης, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η κοινωνικοοικονομική διάσταση του ελληνικού brain drain: Μια πρόβλεψη των προσεχών ετών

Μεταπτυχιακή Εργασία 21766
Συγγραφέας:
Τσαζή, Ξανθή, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-04-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Εξάρχεια: χώρος "Αναρχίας" & ανασφάλειας;

Μεταπτυχιακή Εργασία 14915
Συγγραφέας:
Ναούμη, Πολυδώρα
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα της Λεμεσού: συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τον παραδοσιακό πολιτισμό

Πτυχιακή Εργασία 2581
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Τέχνες (Γενικά)
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Η γυναικεία παρουσία στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: μελέτη περίπτωσης: η πόλη της Καβάλας και η πόλη της Φλώρινας

Πτυχιακή Εργασία 14694
Συγγραφέας:
Τσώτσου, Ελένη
Χατζηγιάννη, Μυρσίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικογένεια. Γάμος. Γυναίκες
Οικιακή οικονομία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομική ιστορία και συνθήκες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Οικογένεια και εκπαίδευση: η επίδραση του γονεϊκού παράγοντα στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών

Πτυχιακή Εργασία 5104
Συγγραφέας:
Σαμπάνη, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό προφίλ των γονέων σε σχέση με τη σχολική επίδοση των παιδιών τους

Πτυχιακή Εργασία 3000
Συγγραφέας:
Πλαδή, Χριστίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Η προσωπικότητα μαθητών Γυμνασίου και η σχέση της με την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 2738
Συγγραφέας:
Μπογράκου, Άννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Υπερκατανάλωση: αίτια και τρόποι εκλογίκευσης

Πτυχιακή Εργασία 10455
Συγγραφέας:
Ρισβά, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-14
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Η καταναλωτική συμπεριφορά σε περίοδο κρίσης: διερεύνηση σε προϊόντα ψυχαγωγίας στον δήμο Καλαμάτας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7088
Συγγραφέας:
Καπετανάκη, Θεώνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικονομία
Ψυχαγωγία. Ελεύθερος χρόνος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Διερεύνηση της επιρροής των έμπρακτων πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στο βαθμό αφοσίωσης των καταναλωτών σε μια επιχείρηση

Μεταπτυχιακή Εργασία 10006
Συγγραφέας:
Ράπτης, Γρηγόριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-20
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Διαχείριση νοικοκυριού. Εκπαίδευση καταναλωτών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Η πολυπλοκότητα της επισήμανσης των τροφίμων και προστασία καταναλωτή: αξιολόγηση δράσεων ενημέρωσης καταναλωτών

Πτυχιακή Εργασία 4392
Συγγραφέας:
Αναστασιάδου, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-12-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0