Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Η Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού Άρτας. Οι Επιπτώσεις του Τουρισμού και η Αντίληψη των Κατοίκων

Πτυχιακή Εργασία 16943
Συγγραφέας:
Καραμπά, Μαρία Ε.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Προσδιοριστικοί παράγοντες δαπανών για εκπαίδευση στην Ελλάδα σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο

Διδακτορική Διατριβή 15366
Συγγραφέας:
Σολάκη, Μελίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-02-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Εκπαίδευση
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Το φαγητό ως εργαλείο ήπιας ισχύος στην Πολιτιστική διπλωματία: Ερευνητική προσέγγιση των στάσεων Ελλήνων μαγείρων για τη Μαγειρική και τη Γαστρονομική διπλωματία

Μεταπτυχιακή Εργασία 24421
Συγγραφέας:
Σαρρή, Αικατερίνη, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Απόψεις Ελλήνων Καταναλωτών για τη Διαχείριση των Οικιακών Αποβλήτων Τροφίμων

Πτυχιακή Εργασία 21981
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου, Μαρία, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Βιώσιμη ανάπτυξη, εταιρική κοινωνική ευθύνη και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων: διερεύνηση των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Διδακτορική Διατριβή 15369
Συγγραφέας:
Αστάρα, Όλγα-Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Ελληνική οικογένεια: η παρώθηση των παιδιών στη θεωρητική ή τεχνική εκπαίδευση

Πτυχιακή Εργασία 18867
Συγγραφέας:
Μητροσύλη, Ευγενία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την αξιολόγηση καταστημάτων με τη χρήση κινητών συσκευών

Πτυχιακή Εργασία 14929
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Κοινωνικές επιστήμες
Εμπόριο
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου με εφαρμογή στη βιομηχανία της μόδας

Πτυχιακή Εργασία 14793
Συγγραφέας:
Δρίτσουλας, Ξενοφών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Επιστήμες
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Τεχνολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία. Χρήση γης. Εργασία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 14853
Συγγραφέας:
Κιουρτίδου, Πηνελόπη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Τα προϊόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. στην οικονομία και η σημασία τους για τους καταναλωτές

Πτυχιακή Εργασία 15038
Συγγραφέας:
Ζωγράφου, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Οικιακή οικονομία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Διακρίσεις στην αγορά εργασίας

Πτυχιακή Εργασία 18855
Συγγραφέας:
Ασπόστου, Αικατερίνη Α.
Γεωργοπούλου, Διαμάντω Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2001
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0