Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ποντιακή ταυτότητα: από τον Πόντο στο Κιλκίς

Πτυχιακή Εργασία 16798
Συγγραφέας:
Αδαμίδου, Κυριακή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-10-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Η επίδραση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην εξέλιξη της κοινωνικής ανθρωπολογίας: "Το τέλος της μικρής μας πόλης": Δ. Χατζή - μια περίπτωση -

Πτυχιακή Εργασία 14464
Συγγραφέας:
Γερονίκου, Αντιγόνη
Σολομωνίδου, Ευτυχία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-02
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Σχέσεις και αλληλεπίδραση κοινωνικής ανθρωπολογίας και λογοτεχνίας: η περίπτωση του Άγγελου Σικελιανού

Πτυχιακή Εργασία 14630
Συγγραφέας:
Βερύκιου Μπαλντά, Αργυρώ
Δεστούνη Αλεξιάδου, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2000-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Η αγροτική κοινότητα ως παράγων εξέλιξης της κοινωνικής ανθρωπολογίας: το νησί της Σίφνου

Πτυχιακή Εργασία 14218
Συγγραφέας:
Λεμονή, Χαρίκλεια
Ημερομηνία κατάθεσης:
2002
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Αστικός χώρος και σεξουαλικότητα: Η εναλλακτική γεωγραφία της λεσβιακής διασκέδασης στο Παρίσι

Μεταπτυχιακή Εργασία 18292
Συγγραφέας:
Σταματοπούλου, Αικατερίνη Ι.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Κοινωνιολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Αναλογία φύλων κατά τη γέννηση στην Ελλάδα 1983-2013. Ψηφιακή αποτύπωση των τάσεων

Πτυχιακή Εργασία 16783
Συγγραφέας:
Χριστοδουλάτου, Μαρκέλλα Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και διάσταση του χώρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 18404
Συγγραφέας:
Κωστόπουλος, Γεώργιος Α.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πολιτικές επιστήμες (Γενικά)
Ανθρωπολογία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0