Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη και χαρτογράφηση παραλιακών ράχεων της περιοχής των εκβολών του ποταμού Αχέροντα, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα

Πτυχιακή Εργασία 25955
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου, Αικατερίνη, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία_ Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ελληνικό Σχέδιο

Μεταπτυχιακή Εργασία 25927
Συγγραφέας:
Ζήσης, Γεώργιος, Φώτιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-23
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Χώροι Κοινής Εργασίας σε τουριστικές περιοχές της υπαίθρου

Πτυχιακή Εργασία 25940
Συγγραφέας:
Καραμπάσης Σασαρίδης, Ορφέας, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Το πρόβλημα συνύπαρξης καλλιέργειας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25934
Συγγραφέας:
Ιφόγλου, Μαρία, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Χαρτογράφηση επιμήκων παραλιακών ράχεων (beach ridges) με τη χρήση Γεωπληροφορικής: Η περίπτωση του Λούρου (Δυτική Στερεά Ελλάδα)

Πτυχιακή Εργασία 25984
Συγγραφέας:
Τζεδάκη, Δήμητρα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Η Εποχή της Ανθρωπόκαινου. Παγκόσμιες Ροές Ενέργειας και Ύλης στα Ανθρώπινα και Φυσικά Συστήματα

Πτυχιακή Εργασία 25964
Συγγραφέας:
Καλημέρης, Παναγιώτης, Ιωάννης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Μελέτη Φεμινιστικής - Μεταφεμινιστικής Ιδεολογίας και Ανάλυση Σεξιστικών Φαινομένων στην Περιοχή της Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 25967
Συγγραφέας:
Μπλέκου, Παρασκευή, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Διαχρονική Παρακολούθηση Εδαφικής Τρωτότητας με την Χρήση Συμβολομετρίας από δορυφόρους RADAR: Η περίπτωση της Παλαιάς Πόλης Ναυπλίου

Πτυχιακή Εργασία 26018
Συγγραφέας:
Παρασκευάς, Αλέξανδρος, Μαργαρίτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Μελέτη τρωτότητας και προσαρμοστικότητας έναντι σεισμού και πανδημίας COVID – 19: η περίπτωση των σχολείων της Πλάκας, Δήμος Αθηναίων

Πτυχιακή Εργασία 25999
Συγγραφέας:
Τσαρούχη, Κωνσταντίνα, Παντελής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Χωροθέτηση και Οργάνωση Νοσοκομειακών Μονάδων: Διαδικασίες εκκένωσης και η μελέτη περίπτωσης του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Μεταπτυχιακή Εργασία 25975
Συγγραφέας:
Καλογεροπούλου, Γεωργία, Αθανάσιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Εκτίμηση ακραίας πλημμυρικής παροχής στη λεκάνη απορροής του ρέματος Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο)

Μεταπτυχιακή Εργασία 25980
Συγγραφέας:
Στέφου, Ανδρέας, Χρήστος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Απόβλητα πλαστικών: Προκλήσεις & Προοπτικές

Πτυχιακή Εργασία 26013
Συγγραφέας:
Διακουμάκου, Κασσιανή, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Ηφαιστειακή δραστηριότητα και συστήματα παρακολούθησης – Η περίπτωση των ηφαιστείων της Σαντορίνης και της Αίτνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 26016
Συγγραφέας:
Καρέζου, Σαβίνα, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Απόβλητα τροφίμων: Στάδιο Μεταποίησης και Επεξεργασίας

Πτυχιακή Εργασία 26024
Συγγραφέας:
Καλτσά, Σπυριδούλα Μαίρη, Ηρακλής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-30
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας σε περιβάλλον GIS για τη λεκάνη απορροής του ρέματος Μορτερή στην Εύβοια

Μεταπτυχιακή Εργασία 26053
Συγγραφέας:
Καραμούστου, Παναγιώτα, Δημήτριος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-31
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε καμένες εκτάσεις της Βόρειας Εύβοιας, Λεκάνη απορροής Ξηροποτάμου

Μεταπτυχιακή Εργασία 26059
Συγγραφέας:
Ταμπουράκη, Γεωργία, Χαρίτων
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Κλιματική Αλλαγή και υδάτινοι πόροι - Η περίπτωση της Αργολίδας

Πτυχιακή Εργασία 26057
Συγγραφέας:
Μπασιούκας, Κωνσταντίνος, Μάρκος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Μελέτη Κατανομής Αιολικών Πάρκων σε περιοχές Natura στον Ελλαδικό Χώρο

Πτυχιακή Εργασία 26063
Συγγραφέας:
Γρηγορίου, Αγγελική, Νικόλαος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Οι Σύγχρονες Διαστάσεις της Αλβανικής Μετανάστευσης

Πτυχιακή Εργασία 26066
Συγγραφέας:
Μπούσι, Ενίσα, Νεζίρ
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-01
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Αποτίμηση της ευκολίας πεζής μετακίνησης με την αξιοποίηση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών σε γειτονιές της Αθήνας.

Πτυχιακή Εργασία 26083
Συγγραφέας:
Σαρακατσάνου, Ευφροσύνη, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0