Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διαχείριση μνημείων και μουσείων του νομού Ιωαννίνων στη βάση του σύγχρονου μάρκετινγκ πολιτιστικής κληρονομίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 9125
Συγγραφέας:
Φούσα, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-19
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ο ρόλος της μουσειακής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των πολιτισμικών μαθημάτων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Πτυχιακή Εργασία 4063
Συγγραφέας:
Λιάκου, Ελένη Χρ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-05-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Το Αττικό Μετρό ως μουσειακός χώρος: στάσεις και αντιλήψεις των επισκεπτών

Μεταπτυχιακή Εργασία 2648
Συγγραφέας:
Ρεμπούτσικα, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-16
Θεματικές Κατηγορίες:
Μεταφορές και επικοινωνίες
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ίδρυση, ιστορικό και επικοινωνιακή πολιτική

Μεταπτυχιακή Εργασία 21221
Συγγραφέας:
Κάνδια, Άννα, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Προγράμματα προσέγγισης μουσείων και εκθέσεις σε χώρους εργασίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 7246
Συγγραφέας:
Καλογεράκου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-03-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις για την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για τα μουσεία

Μεταπτυχιακή Εργασία 8330
Συγγραφέας:
Γράψα, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-25
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Φορείς πολιτιστικού τουρισμού: το πολιτισμικό προφίλ και η επιμόρφωση των ερμηνευτών σε μουσεία της Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 17428
Συγγραφέας:
Διακουμογιαννοπούλου, Ζωή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Πολιτισμός και πολιτισμικές διαδικασίας (κοινωνική αλλαγή, δομισμός, διάχυση)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Προσβασιμότητα των ατόμων με πρόβλημα όρασης στα μουσεία: η περίπτωση μουσείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακή Εργασία 17416
Συγγραφέας:
Πανουργιά, Δήμητρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-07-13
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Εκθέτοντας το διαφορετικό: μουσειακές αναπαραστάσεις διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Η περίπτωση του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης της Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 15390
Συγγραφέας:
Ψαρουδάκη, Ευδοξία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-03-22
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Ιστορία του Πολιτισμού
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Η Διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας στα μουσεία (Inquiry Based Method) – Μελέτη περίπτωσης της Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα

Μεταπτυχιακή Εργασία 18004
Συγγραφέας:
Μάκρα, Χρυσάνθη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Η χρήση νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές δράσεις των μουσείων

Μεταπτυχιακή Εργασία 10658
Συγγραφέας:
Λάγκαρη, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Μουσειολογία. Μουσεία μέθοδοι και τεχνικές
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0