Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Νέα οικιστικά πρότυπα στο μητροπολιτικό συγκρότημα της πρωτεύουσας: η περίπτωση της Ήλιδας και του Μall

Πτυχιακή Εργασία 2422
Συγγραφέας:
Δανέλη, Φωτεινή
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Θεματικές Κατηγορίες:
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Νέες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές των κεντρικών περιοχών της πόλης: Η περίπτωση της περιοχής Μεταξουργείο – Γκάζι στην Αθήνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6114
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου, Μαριάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανθρώπινη οικολογία. Ανθρωπογεωγραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Το φαινόμενο της αστικής διάχυσης: ευρωπαϊκές εμπειρίες και ελληνική πραγματικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6687
Συγγραφέας:
Μπακαλάκος, Γεώργιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Σχέσεις πόλης και ιερού χώρου: Καλαμπάκα και Μετέωρα, από το παρελθόν στο σήμερα

Πτυχιακή Εργασία 5313
Συγγραφέας:
Ντελλή, Βάϊα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-26
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Πολιτιστικά Μέγα-Γεγονότα και οι χωρικές επιδράσεις τους στις Ευρωπαϊκές πόλεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 6257
Συγγραφέας:
Κανελλοπούλου, Αικατερίνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-03-28
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Χωρικές και κοινωνικές μεταβολές στο κέντρο της Αθήνας: η περίπτωση του Μεταξουργείου

Διδακτορική Διατριβή 10719
Συγγραφέας:
Αλεξανδρή, Γεωργία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-12-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Ανάλυση εγγείου δυναμικού: περίπτωση μελέτης: πολεοδομική ενότητα 6, Δήμος Αμαρούσιου

Πτυχιακή Εργασία 2950
Συγγραφέας:
Κουνάδη, Ουρανία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

8. Μητροπολιτική ανάπτυξη και αστικός ανταγωνισμός, ιστορική μνήμη, τοπόσημα στο σύγχρονο Βερολίνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 2587
Συγγραφέας:
Γαβριηλίδου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

9. Πολυκέντρικοτητα και ελληνική πραγματικότητα: μελέτη της περίπτωσης των πόλεων Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης

Μεταπτυχιακή Εργασία 5836
Συγγραφέας:
Φρέντζου, Ιωάννα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-05-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

10. Αστικές αναπλάσεις: στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, κριτική αξιολόγηση στην Ελλάδα: μια πρόταση για το ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης

Πτυχιακή Εργασία 6003
Συγγραφέας:
Στεργίου, Μαργαρίτα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

11. Αστική ανάπτυξη και συγκεντρώσεις μεγάλων εμπορικών επιφανειών: η περίπτωση του Δήμου Σπάτων Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 9839
Συγγραφέας:
Καρβουνοπούλου, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

12. Αστικές αναπλάσεις σε πόλεις με επιφανειακά ύδατα: η περίπτωση του Δήμου Αρταίων

Πτυχιακή Εργασία 6396
Συγγραφέας:
Μαυρίκη, Αμαλία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-06-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

13. Ανάπλαση παράκτιου μετώπου: η περίπτωση του Φαληρικού Όρμου

Πτυχιακή Εργασία 1754
Συγγραφέας:
Νηκόλλα, Αουρόρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

14. Ανάπλαση περιοχής Εξαρχείων με βάση τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

Πτυχιακή Εργασία 4727
Συγγραφέας:
Λούκα, Ελένη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

15. Η πόλη της Κολκάτα στις Ινδίες: πρώτη γεωγραφική αναγνώριση

Πτυχιακή Εργασία 6156
Συγγραφέας:
Οικονομόπουλος, Σταύρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

16. Τυπολογίες αστικής διάχυσης: περίπτωση Ηράκλειο Κρήτης: αναβάθμιση του περιαστικού χώρου του Ηρακλείου

Πτυχιακή Εργασία 8861
Συγγραφέας:
Κριτσωταλάκη, Ελεονώρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-24
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

17. Ασφάλεια πόλεων: ιδιωτικοποίηση και επιπτώσεις

Μεταπτυχιακή Εργασία 2767
Συγγραφέας:
Παπαγεωργοπούλου, Κωνσταντίνα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-02-18
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

18. Περιοχές αποστέρησης, ευάλωτες ομάδες και επίδραση της γειτονιάς. Η περίπτωση της Αθήνας

Διδακτορική Διατριβή 21195
Συγγραφέας:
Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-06
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

19. Εφαρμογή μεθόδων Τηλεπισκόπησης για την χαρτογράφηση της αστικής διάχυσης

Μεταπτυχιακή Εργασία 21172
Συγγραφέας:
Κόττη, Ιωάννα, Λεονάρδος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-03
Θεματικές Κατηγορίες:
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Γεωγραφία (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

20. Σχεδιασμός, Χωρική Ανάπτυξη και Αντίληψη του Κινδύνου: Η περίπτωση της Σαντορίνης

Διδακτορική Διατριβή 20853
Συγγραφέας:
Κατσιγιάννη, Πολυξένη Γ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Πόλεις. Αστική Γεωγραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0