Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. A preliminary evaluation of the “simplified triangle” with Sentinel-3 images for mapping surface soil moisture and evaporative fluxes: results obtained in a Spanish savannah environment

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24264
Δημιουργός:
Petropoulos, George P.
Sandric, I.
Pavlides, A.
Hristopulos, D.T.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Spectroradiometry as a tool for monitoring soil contamination by heavy metals in a floodplain site

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24262
Δημιουργός:
Lamine, S.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Brewer, P.A.
Srivastava, P.K.
Manevski, K.
Toulios, L.
Bachari, N.I.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Future perspectives and challenges in hyperspectral remote sensing

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24263
Δημιουργός:
Pandey, M.K.
Balzter, H.
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Bhattacharya, B.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Hyperspectral remote sensing in precision agriculture: present status, challenges and future trends

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24265
Δημιουργός:
Singh, P.P.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Pavlides, A.
Srivastava, P.K.
Koutsias, N.
Deng, K.A.K.
Bao, Y.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Modelling Key Parameters Characterising Land Surface in 1D Space Using the SimSphere SVAT Model: Findings From its Use at European Ecosystems.

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24266
Δημιουργός:
Suman, S.
North, M.R.
Petropoulos, George P.
Srivastava, P.K.
Hristopulos, D.T.
Fuzzo, D.S.
Lamine, S.
Carlson, T.N.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0