Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Καθαρισμός και εξόρυξη δεδομένων: μια μελέτη περίπτωσης σε ιατρικά δεδομένα

Πτυχιακή Εργασία 9511
Συγγραφέας:
Ψωμακέλης, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Καταγραφή επιλογών στη χάραξη πολιτικών με τη χρήση κοινωνικών δικτύων

Μεταπτυχιακή Εργασία 14947
Συγγραφέας:
Ψωμακέλης, Ευάγγελος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-04
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0