Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Επίδραση διατροφικών διαταραχών παιδιών σε βιοχημικούς δείκτες υποκλινικής φλεγμονής

Μεταπτυχιακή Εργασία 14975
Συγγραφέας:
Σπυρίδωνος, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διαφημίσεις τροφίμων και διαιτητική πρόσληψη σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Πτυχιακή Εργασία 7553
Συγγραφέας:
Σπυρίδωνος, Μαρία
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-30
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0