Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Διαφημίσεις τροφίμων και παιδική παχυσαρκία

Πτυχιακή Εργασία 6065
Συγγραφέας:
Κλειάσιος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-15
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Τροφή, τρόφιμα και επισιτισμός
Εμπόριο
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και παιδική παχυσαρκία σε μαθητές της Ευρώπης

Μεταπτυχιακή Εργασία 10367
Συγγραφέας:
Κλειάσιος, Παναγιώτης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-17
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0