Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ο ερμηνευτικός ρόλος των διατροφικών συνηθειών στην εκτίμηση του 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου όπως αυτός υπολογίζεται από δύο διαφορετικά μαθηματικά υποδείγματα, HellenicSCORE & Framingham Heart Score

Μεταπτυχιακή Εργασία 8531
Συγγραφέας:
Κατσαγώνη, Χριστίνα Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-07
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. H Επίδραση του Μεσογειακού Τρόπου Ζωής σε Βιοχημικά και Κλινικά Χαρακτηριστικά Ασθενών με Μη-Αλκοολική Λιπώδη Νόσο του Ήπατος

Διδακτορική Διατριβή 18178
Συγγραφέας:
Κατσαγώνη, Χριστίνα Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-02-10
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτητική θεραπεία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Μέτρηση του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (pro-BNP) σε γενικό πληθυσμό: Μελέτη ΑΤΤΙΚΗ. Συσχέτιση με άλλους βιοχημικούς δείκτες και διατροφικές συνήθειες

Πτυχιακή Εργασία 5816
Συγγραφέας:
Κατσαγώνη, Χριστίνα Ν.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-20
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0