Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Εναλλακτική διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία 14364
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου, Δανάη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Επιπτώσεις στον άνθρωπο από τη χρήση βαφών για μαλλιά: οι απόψεις καταναλωτριών και επαγγελματιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Μεταπτυχιακή Εργασία 4880
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου, Δανάη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-11
Θεματικές Κατηγορίες:
Προσωπική υγεία και υγιεινή
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0