Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Προσδιορισμός ανθοκυανινών σε σταφίδες

Μεταπτυχιακή Εργασία 4198
Συγγραφέας:
Μπελέκος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-09
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Τιμές τροφίμων, διατροφικές μελέτες, συστατικά
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Διεγερτικές ουσίες στον αθλητικό χώρο

Πτυχιακή Εργασία 13640
Συγγραφέας:
Μπελέκος, Βασίλειος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Διαιτολογία (Γενικά)
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Φαρμακολογία
Αθλητιατρική
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0