Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Παράκτια γεωμορφολογική μελέτη της περιοχής Σχίνου, Αλεποχωρίου, Ψάθας

Πτυχιακή Εργασία 4174
Συγγραφέας:
Δουβετζέμη, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006-06
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Ο γεωστρατηγικός ρόλος των αγωγών που σχετίζονται με την Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 6369
Συγγραφέας:
Δουβετζέμη, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-11
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0