Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα επιστρεφόμενων αγαθών: Green Logistics

Μεταπτυχιακή Εργασία 9697
Συγγραφέας:
Πετκίδου, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-25
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Απασχόληση και ανεργία: η περίπτωση των "νέων ανέργων"

Πτυχιακή Εργασία 3016
Συγγραφέας:
Πετκίδου, Ειρήνη
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-13
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0