Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Spectroradiometry as a tool for monitoring soil contamination by heavy metals in a floodplain site

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24262
Δημιουργός:
Lamine, S.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Brewer, P.A.
Srivastava, P.K.
Manevski, K.
Toulios, L.
Bachari, N.I.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Future perspectives and challenges in hyperspectral remote sensing

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24263
Δημιουργός:
Pandey, M.K.
Balzter, H.
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Bhattacharya, B.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

3. Hyperspectral remote sensing in precision agriculture: present status, challenges and future trends

Επιστημονική Δημοσίευση - Κεφάλαιο βιβλίου 24265
Δημιουργός:
Singh, P.P.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Pavlides, A.
Srivastava, P.K.
Koutsias, N.
Deng, K.A.K.
Bao, Y.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

4. Use of Hyperion for Mangrove Forest Carbon Stock Assessment in Bhitarkanika Forest Reserve: A Contribution Towards Blue Carbon Initiative

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24268
Δημιουργός:
Anand, A.
Pandey, M.K.
Petropoulos, George P.
Pavlides, A.
Srivastava, P.K.
Sharma, J.K.
Malhi, R.K.M.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

5. Appraisal of SMAP Operational Soil Moisture Product from a Global Perspective

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 24261
Δημιουργός:
Suman, S.
Srivastava, P.K.
Petropoulos, George P.
Pandey, M.K.
O'Neil, P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

6. Sensitivity analysis of artificial neural network for chlorophyll prediction using hyperspectral data

Επιστημονική Δημοσίευση - Άρθρο περιοδικού 26105
Δημιουργός:
Srivastava, P.K.
Gupta, M.
Singh, P.P.
Prasad, R.
Pandey, M.K.
Raghubanchi, A.S.
Petropoulos, George P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2021
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

7. Hyperspectral Remote Sensing: Theory & Applications

Επιστημονική Δημοσίευση - Βιβλίο 26109
Δημιουργός:
Pandey, M.K.
Srivastava, P.K.
Bhattacharya, B.
Petropoulos, George P.
Ημερομηνία δημοσίευσης:
2020
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0