Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ενεργειακής Κατανάλωσης στην Περίπτωση των Δημόσιων Κτιρίων

Πτυχιακή Εργασία 25058
Συγγραφέας:
Σταματά, Αικατερίνη, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-29
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Βιβλιοθήκες - Η Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Μεταπτυχιακή Εργασία 20557
Συγγραφέας:
Σταματά, Αικατερίνη, Αντώνιος
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκες (Γενικά)
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0