Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Αστικό - Ημιαστικό - Αγροτικό νοικοκυριό και γεννητικότητα : η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Πτυχιακή Εργασία 14190
Συγγραφέας:
Κορομηλά, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
1997
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Οικιακή οικονομία
Οικονομική θεωρία. Δημογραφία
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Οι επιπτώσεις του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης και υποεκπαίδευσης στις αποδοχές των εργαζομένων του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 14388
Συγγραφέας:
Κορομηλά, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία κατάθεσης:
2003
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικιακή οικονομία
Εκπαίδευση
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0