Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Μελέτη και ανάπτυξη μηχανισμών για την επιβεβαίωση ταυτότητας μέσω των δυναμικών πληκτρολόγησης

Πτυχιακή Εργασία 8981
Συγγραφέας:
Αβραμίδης, Λουκάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-12
Θεματικές Κατηγορίες:
Τεχνολογία της πληροφορίας
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

2. Keystroke dynamic authentication as a service

Μεταπτυχιακή Εργασία 14771
Συγγραφέας:
Αβραμίδης, Λουκάς
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-03-27
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0