Θωρηκτό «Αβέρωφ»: καταγραφή και εικονική επίσκεψη στους χώρους του πλοίου

Πτυχιακή Εργασία 8406 228 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θωρηκτό «Αβέρωφ»: καταγραφή και εικονική επίσκεψη στους χώρους του πλοίου
Συγγραφέας:
Γεωργακάς, Δημήτριος
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η αποτύπωση των χώρων του πολεμικού πλοίου – μουσείου «Γεώργιος Αβέρωφ» μέσα σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών και η ανάδειξή τους, καθώς και η δημιουργία ενός τύπου εικονικής περιήγησης μέσα στους χώρους του πλοίου.
Η έμφαση δόθηκε πρωτίστως στη δημιουργία των ψηφιακών χαρτών των χώρων του πλοίου, με τη χρήση ψηφιακών διαγραμμάτων, κυρίως κατόψεις, με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού. Στη συνέχεια, με τη χρήση των δεδομένων αυτών, έγινε μια σύνδεση των χώρων με το εκθεσιακό υλικό και με φωτογραφίες που απεικονίζουν τους χώρους.
Ακόμη, παραθέτονται παραδείγματα για αντίστοιχα πλοία – μουσεία του εξωτερικού και παρουσιάζονται ομοιότητες και διαφορές.
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν σε γενικές γραμμές είναι τα εξής:
1. Αποτύπωση των χώρων σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών με τη βοήθεια διαγραμμάτων και πληροφοριών από επιτόπια έρευνα.
- Γεωαναφορά και ψηφιοποίηση των κατόψεων του πλοίου.
- Καταγραφή και ψηφιοποίηση των δεδομένων που συλλέχθησαν με την επιτόπια έρευνα.
2. Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων όπου καταγράφονται τα εκθέματα του πλοίου και οι διάφοροι χώροι του. Αξιοποίηση της βάσης δεδομένων μέσα σε περιβάλλον GIS.
- Θέσπιση ερωτημάτων στη βάση δεδομένων με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών μέσα από ένα περιβάλλον GIS.
3. Ανάπτυξη μιας εφαρμογής όπου ο χρήστης μπορεί να κάνει μια εικονική επίσκεψη στους χώρους τους πλοίου μέσα από διαγράμματα και φωτογραφίες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-05-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αβέρωφ (Θωρηκτό)
Ψηφιακή χαρτογράφηση
Περιγραφή:
85 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, georgaka.pdf