Γνώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) στην Κύπρο

Πτυχιακή Εργασία 8094 317 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) στην Κύπρο
Συγγραφέας:
Σταύρου, Μέλπω
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή με τίτλο «Γνώσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) στην Κύπρο», ο στόχος που έχει τεθεί είναι η διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου των εκπαιδευτικών της Κύπρου για τη ΔΕΠ-Υ. Για την υλοποίηση του στόχου, κρίθηκε αναγκαία η διεξαγωγή μιας έρευνας ανάμεσα σε 20 δημόσια σχολεία της Κύπρου.

Συχνά, πολλά παιδιά τείνουν να είναι παρορμητικά, όταν όμως η υπερκινητικότητα ξεπερνά τα όρια της ηλικίας του παιδιού και υπάρχει σημαντική έλλειψη προσοχής και παρορμητικότητα, τότε γίνεται λόγος για Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ή αλλιώς ΔΕΠ-Υ).

Η εργασία αρχίζει με μια εισαγωγή στο θέμα και συνεχίζει με την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Δίνονται οι κυριότεροι ορισμοί, η ιστορική αναδρομή, τα χαρακτηριστικά και συμπτώματα, αίτια και η επιδημιολογία. Στη συνέχεια, καταγράφονται τα συναισθήματα των ατόμων με ΔΕΠ-Υ και οι επιδράσεις της ΔΕΠ-Υ στην κοινωνικότητά τους. Ακολούθως αναφέρονται οι γνώσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών και ο υποστηρικτικός τους ρόλος για τα παιδιά ΔΕΠ-Υ. Έπειτα παρουσιάζονται τα στάδια αξιολόγησης και διάγνωσης για τη ΔΕΠ-Υ και τέλος αναφέρονται οι διαδικασίες αντιμετώπισης από γονείς και εκπαιδευτικούς. Ακολουθεί η μεθοδολογία έρευνας, τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα της εργασίας. Εν τέλει παρατίθενται η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διαταραχή μειωμένης προσοχής με υπερκινητικότητα - Κύπρος
Διαταραχές συμπεριφοράς των παιδιών - Κύπρος
Ειδική αγωγή - Κύπρος
Περιγραφή:
120 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Stauvrou.pdf