Γνώσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Yπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)

Πτυχιακή Εργασία 7453 337 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Yπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
Συγγραφέας:
Αλεξίου, Παναγίτσα
Περίληψη:
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), είναι η αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από έλλειψη προσοχής, παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα. Η έγκαιρη διάγνωση στοχεύει στην κατάλληλη φαρμακευτική ή /και ψυχολογική παρέμβαση.
Οι εκπαιδευτικοί είναι συνήθως τα πρώτα άτομα που εντοπίζουν, αναφέρουν και παραπέμπουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ για διάγνωση.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη ΔΕΠ-Υ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 180 εκπαιδευτικοί Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των McNicholas & Santosh (1997). Το ποσοστό των συνολικών σωστών απαντήσεων που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί ήταν 46,83%, το ποσοστό λάθος απαντήσεων ήταν 19,85%, ενώ το ποσοστό των Δεν Γνωρίζω απαντήσεων ήταν 32,88%. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν έχουν ένα χαμηλό σχετικά επίπεδο γνώσεων για τη ΔΕΠ-Υ. Στατιστικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής έχουν περισσότερες γνώσεις από τους δασκάλους γενικής αγωγής στις κατηγορίες Ορισμός και Παρέμβαση, αλλά και από τους δευτεροβάθμιους σε όλες τις κατηγορίες ερωτήσεων εκτός από την Αιτιολογία. Επίσης και οι δάσκαλοι γενικής αγωγής έχουν περισσότερες γνώσεις από τους δευτεροβάθμιους στις κατηγορίες Συμπτωματολογία και Αιτιολογία. Τέλος ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι είχαν προηγούμενη εμπειρία με παιδί με ΔΕΠ-Υ και σε αυτούς που δήλωσαν πως δεν είχαν δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ενώ ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που είχαν λάβει μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και σε αυτούς που δεν είχαν βρέθηκε πως οι πρώτοι υπερτερούσαν σε όλες τις κατηγορίες εκτός της Αιτιολογίας. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των χρόνων προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των σωστών απαντήσεων. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν την ανάγκη της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ώστε να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην υποστήριξη των παιδιών με ΔΕΠ-Υ.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μάθηση, Δυσκολίες της
Υπερκινητικά παιδιά
Διαταραχή μειωμένης προσοχής με υπερκινητικότητα
Διαταραχές συμπεριφοράς των παιδιών
Περιγραφή:
88 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Alexiou_Panagitsa.pdf