Προσβάσιμος τουρισμός στην Αθήνα, μία νέα δυνατότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία 26983 25 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσβάσιμος τουρισμός στην Αθήνα, μία νέα δυνατότητα
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσβάσιμος τουρισμός στην Αθήνα, μία νέα δυνατότητα
Συγγραφέας:
Θεοχάρη, Ευαγγελία, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Σιγάλα, Μαριάννα
Περίληψη:
Ο Προσβάσιμος τουρισμός ως έννοια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 80' σε ένα διεθνές κίνημα που ονομάστηκε "Τουρισμός για Όλους (TAD Project, 2019). Σήμερα, η σημασία του- που πηγάζει από τις Διακηρύξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα- έχει αποσαφηνιστεί, καθιστώντας μία αγνοημένη ως τώρα τουριστική αγορά σε μία ταχύτατα αυξανόμενη ευκαιρία, λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων την παγκόσμια δημογραφική αλλαγή. Η Αθήνα χρησιμοποιήθηκε εδώ ως μελέτη περίπτωσης, όπου προδιαγραφές και προτάσεις έχουν τη δυνατότητα να υπογραμμίσουν τις αδυναμίες προσβασιμότητας στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα αλλά και τα πολλά υποσχόμενα πλεονεκτήματα από τον καθολικό σχεδιασμό.
Αυτή η ερευνητική προσπάθεια αξιοποίησε δευτερογενή βιβλιογραφικά στοιχεία με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, συγκρίνοντας τις υπάρχουσες προδιαγραφές, ώστε να ερευνηθεί η υφιστάμενη προσβασιμότητα του τουριστικού προορισμού. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση υπέδειξε σε γενικά πλαίσια μία ισχυρή σύσταση υπέρ των προσαρμογών που οφείλουν οι προορισμοί να επιδιώξουν, διασαφηνίζοντας ότι η προσβασιμότητα είναι μία βιώσιμη και αναπόφευκτη προσέγγιση στον τουριστικό τομέα. Τέλος, η βιβλιογραφία υπέδειξε επίσης ένα συμπαγές αλλά πολύ γενικό πλαίσιο προδιαγραφών προσβασιμότητας, ώστε να αξιολογήσουμε εύστοχα το υπάρχον αθηναϊκό πλαίσιο και να υποβάλλουμε προτάσεις ως προς του τι ακριβώς πρέπει να επιδιώξει ο προορισμός.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-16
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Αθήνα, μελέτη περίπτωση προσβασιμότητας, πρότυπα προσβασιμότητας, πιθανό τουριστικό κοινό-στόχος,Προσβάσιμος Τουρισμός
Περιγραφή:
60 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

EVANGELIATHEOCHARI.pdf

675 KB