Ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές για την κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα στον αστικό χώρο. Η περίπτωση της Δυτικής Αθήνας

Μεταπτυχιακή Εργασία 26786 34 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ολοκληρωμένες χωρικές στρατηγικές για την κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα στον αστικό χώρο. Η περίπτωση της Δυτικής Αθήνας
Συγγραφέας:
Ηλιοπούλου, Ανδριάνα, Πέτρος
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί αλλά και να γίνει κατανοητή η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τη «ζήτηση» αλλά και την εφαρμογή μέτρων / Δράσεων κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας στον αστικό χώρο με πεδίο έρευνας (και εφαρμογής) την Δυτική Αθήνα.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας που συμμετέχουν στη ΒΑΑ ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, εξετάζοντας τις ανάγκες διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και τον αντίστοιχο σχεδιασμό Δράσεων / Παρεμβάσεων.
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των Δράσεων λαμβάνει υπόψη της τη μεθοδολογία της “τοπικότητας” της διάγνωσης των αναγκών των ευπαθών ομάδων, της “εγγύτητας” και “αμεσότητας“ των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που διακρίνει τη ΒΑΑ/ΟΧΕ, αλλά και τη διάκριση των παρεμβάσεων σε “οριζόντιες” και “στοχευμένες” ανά Δήμο, διαμορφώνοντας ένα “δίχτυ” ασφάλειας και διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Λοιπά Θέματα:
Δημόσια διοίκηση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
οχε, ασδα, δήμοι δυτικής Αθήνας, ανθεκτικότητα, κοινωνική συνοχή
Περιγραφή:
89 σ.,εικ.,πίν.,χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ANDRIANAILIOPOULOU.pdf

983 KB