Εύρεση Επικαλυπτόμενων Κοινοτήτων με τη χρήση της βιβλιοθήκης JGraphT

Πτυχιακή Εργασία 26777 93 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εύρεση Επικαλυπτόμενων Κοινοτήτων με τη χρήση της βιβλιοθήκης JGraphT
Συγγραφέας:
Καραγιάννης, Φώτης, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μιχαήλ, Δημήτριος
Περίληψη:
Για τους σκοπούς της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε η μελέτη γράφων και αλγορίθμων που στοχεύουν στην εύρεση κοινοτήτων σε αυτούς. Αρχικά, παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο που καθιστά τους γράφους μια δομή δεδομένων με πολλές εφαρμογές σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται και αναλύονται διάφοροι γνωστοί αλγόριθμοι εύρεσης κοινοτήτων που μελετήθηκαν καθώς και το βασικό αντικείμενο μελέτης που είναι η εύρεση επικαλυπτόμενων κοινοτήτων σε γράφους. Στην συνέχεια, αναπτύχθηκε μια υλοποίηση του προηγούμενου αλγορίθμου η οποία αναλύεται σε υψηλό επίπεδο μαζί με τις πρωτοβουλίες και τις επιλογές που προέκυψαν στην διάρκεια σχεδιασμού της. Επιπλέον, αναλύεται και ένας τρόπος εκτέλεσης του αλγορίθμου παράλληλα σε νήματα που προστέθηκε στην τελική υλοποίηση. Τέλος, παρουσιάζονται πειράματα που έγιναν πάνω στο τελικό πρόγραμμα για να δοκιμαστεί η μεταβολή του χρόνου εκτέλεσης στην περίπτωση χρήσης νημάτων, μαζί με πειράματα που έγιναν για να ελεγχθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν γενικότερα από την εκτέλεση του αλγορίθμου.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Αλγόριθμοι - Επεξεργασία δεδομένων
Λέξεις-κλειδιά:
Γράφος, Νήματα, Επικάλυψη Κοινοτήτων, Εύρεση Κοινοτήτων
Περιγραφή:
67 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FotisKaragiannis.pdf

1 MB