Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση ως μέρος της αποκέντρωσης στην εκπαίδευση: συγκριτική μελέτη Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας και Σουηδίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 26501 26 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση ως μέρος της αποκέντρωσης στην εκπαίδευση: συγκριτική μελέτη Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας και Σουηδίας
Συγγραφέας:
Φιλιπποπούλου, Μαρία, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Κουτούζης, Εμμανουήλ
Περίληψη:
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές στην επιστήμη, την τεχνολογία, καθώς και κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις. Οι αλλαγές που συντελούνται, επηρεάζουν τη δομή και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συστημάτων των διαφόρων χωρών. Τα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπως η αποκέντρωση της εκπαίδευσης, η αυτονομία της σχολικής μονάδας και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που εξετάζονται στην παρούσα συγκριτική μελέτη, εγείρουν το ενδιαφέρον για το σύνολο των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προσπέλαση εκπαιδευτικών συστημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας και Σουηδίας ως παραδείγματα χωρών με αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και του συστήματος αξιολόγησης τους, προκειμένου να συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που αναδεικνύονται μέσα από διαδικασίες και πρακτικές που υιοθετούνται με επίκεντρο την ευημερία του μαθητή.
Επιμέρους στόχος της συγκριτικής μελέτης, είναι να αναδειχθούν ομοιότητες και διαφορές ως προς τα μοντέλα αξιολόγησης που εφαρμόζουν οι εξεταζόμενες χώρες, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα γύρω από τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου η αξιολόγηση να μπορεί να είναι το μέσο για τη επίτευξη των στόχων του σχολείου και της αύξησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Τέλος εξετάζεται η έννοια της σχολικής αυτονομίας σε συνάρτηση με τα περιθώρια που αφήνουν τα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα όπως της Ελλάδας, για την λήψη αποφάσεων που μπορούν να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση
Περιγραφή:
126 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

MARIAFILIPPOPOULOU_.pdf

3 MB