Αξιολόγηση της κατανομής φυτοχημικών σε βιολογικό υλικό ζωικών προτύπων μετά την κατανάλωση ξηρού φρούτου

Πτυχιακή Εργασία 26467 23 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της κατανομής φυτοχημικών σε βιολογικό υλικό ζωικών προτύπων μετά την κατανάλωση ξηρού φρούτου
Συγγραφέας:
Ριζοπούλου, Κυριακή, Απόστολος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χίου, Αντωνία
Περίληψη:
Οι πολικές φαινολικές ενώσεις, είναι συστατικά που υπάρχουν σε αφθονία στα φυτικής προέλευσης τρόφιμα, όπως είναι τα ξηρά φρούτα. Αποτελούν ίσως την πιο μελετημένη ομάδα φυτοχημικών, καθώς φαίνεται πως εκδηλώνουν ευεργετικές επιδράσεις για την υγεία. Στην Ελλάδα, κατά βάση, ένα από τα πιο συχνά καταναλισκόμενα ξηρά φρούτα είναι η Κορινθιακή σταφίδα, η οποία φέρει πλούσιο φαινολικό περιεχόμενο το οποίο έχει μελετηθεί για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Για να μπορέσουν οι πολικές φαινολικές ενώσεις να εκδηλώσουν την προστατευτική τους δράση ιστοειδικά στον οργανισμό, πρέπει να καταστούν βιοδιαθέσιμες. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες μελέτες που διερευνούν την ιστοειδική κατανομή των πολικών φαινολών, κατόπιν χορήγησης κάποιου εκχυλίσματος ή συμπληρώματος που τις περιέχει, σε ζωικά μοντέλα κατά βάση. Ωστόσο, ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει ο προσδιορισμός των πολικών φαινολικών ενώσεων στα διάφορα βιολογικά υλικά, ως απόρροια κατανάλωσης ολόκληρου του τροφίμου, προσομοιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικές συνθήκες θρέψης.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψιν, σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο προσδιορισμός πολικών φαινολικών ενώσεων σε βιολογικό υλικό επίμυων που τους χορηγήθηκε συμπληρωματικά της διατροφής τους, Κορινθιακή σταφίδα. Συγκεκριμένα μελετήθηκε ο ιππόκαμπος, μια περιοχή του εγκεφάλου που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της μνήμης. Τα δείγματα ιστού, προετοιμάστηκαν χρησιμοποιώντας μεθόδους προκατεργασίας όπως είναι η εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) για την καλύτερη δυνατή απομόνωση των πολικών φαινολικών συστατικών που δυνητικά περιέχουν. Η ανάλυση των δειγμάτων για τον προσδιορισμό των πολικών φαινολικών ενώσεων, έγινε χρησιμοποιώντας την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής πίεσης συζευγμένη με χρωματογραφία μάζας (UHPLC-MS). Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι ήταν επιτυχής ο προσδιορισμός πολικών φαινολικών ενώσεων της Κορινθιακής σταφίδας, στα δείγματα ιστού (ιππόκαμπου) που μελετήθηκαν. Μάλιστα, ορισμένες πολικές φαινολικές ενώσεις βρέθηκαν σε υψηλότερες ποσότητες στον ιππόκαμπο της ομάδας που κατανάλωσε Κορινθιακή σταφίδα συμπληρωματικά με την διατροφή τους, συγκριτικά με την ομάδα που έλαβε μόνο την τυπική δίαιτα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-08-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Χημεία τροφίμων
Σταφίδες
Λέξεις-κλειδιά:
πολικές φαινολικές ενώσεις, υγρή χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας, βιολογικό υλικό, Κορινθιακή σταφίδα
Περιγραφή:
68 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KyriakiRizopoulou.pdf

1 MB