Διερεύνηση και αξιολόγηση της διαδικτυακής πλατφόρμας Ororatech βάσει των δασικών πυρκαγιών στον ελλαδικό χώρο κατά την αντιπυρική περίοδο 2020-2021

Μεταπτυχιακή Εργασία 26087 83 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση και αξιολόγηση της διαδικτυακής πλατφόρμας Ororatech βάσει των δασικών πυρκαγιών στον ελλαδικό χώρο κατά την αντιπυρική περίοδο 2020-2021
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου, Νικόλαος, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Παρχαρίδης Ισσάκ
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διερεύνηση και αξιολόγηση της διαδικτυακής πλατφόρμας www.ororatech.com βάσει των πυρκαγιών στον ελλαδικό χώρο κατά την αντιπυρική περίοδο 2020-2021. Η αξιολόγηση της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε βασιζόμενοι στον εντοπισμό της δασικής πυρκαγιάς από τους δορυφόρους σε πραγματικό χρόνο, στο σύνολο των δασικών πυρκαγιών που ανίχνευσαν οι δορυφόροι σε σχέση με τις πυρκαγιές από την βάση δεδομένων της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στην καμένη έκταση των τεσσάρων μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται θεωρητικά στοιχεία αναφορικά με τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και γενικότερα για τις καταστροφές, και πως συμβάλει η τηλεπισκόπηση και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας ororatech (www.ororatech.com). Εν συνεχεία στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη γεωμορφολογία και στο δασικό οικοσύστημα της Ελλάδας και των τεσσάρων δήμων (Κορινθίων, Ανατολικής Μάνης, Σαρωνικού και Αλεξανδρούπολης) με τις μεγαλύτερες πυρκαγιές της αντιπυρικής περιόδου 2020-2021. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εργαλεία και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των εμβαδών καμένων εκτάσεων των τεσσάρων μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών, τα οποία στη συνέχεια θα τα συγκρίνουμε με τα εμβαδά των καμένων εκτάσεων που υπολογίζει η διαδικτυακή πλατφόρμα.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε συγκριτικούς πίνακες και διαγράμματα, καθώς επίσης εικόνες και χάρτες από την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων μέσω των προγραμμάτων SNAP και ARCGIS για την εξαγωγή της καμένης έκτασης. Εν' κατακλείδι, στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της ανάλυσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Πυρκαγιές - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Ελλάδα, διαχείριση κινδύνων και καταστροφών, 2020
Περιγραφή:
150 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NIKOLAOSKONSTANTINOU_.pdf

13 MB