Αλληλεπίδραση γενετικού σκορ και τρόπου ζωής σε δείκτες παχυσαρκίας εφήβων από την μελέτη TEENAGE

Μεταπτυχιακή Εργασία 25774 82 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλληλεπίδραση γενετικού σκορ και τρόπου ζωής σε δείκτες παχυσαρκίας εφήβων από την μελέτη TEENAGE
Συγγραφέας:
Ηρακλέους-Παλαιολόγλου, Παναγιώτα, Αθανάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δεδούσης, Γεώργιος
Περίληψη:
Η παιδική παχυσαρκία έχοντας πλέον πάρει διαστάσεις επιδημίας σε όλο τον πλανήτη, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δυτικής κοινωνίας. Οφείλεται σε πλήθος παραγόντων, τόσο γενετικών όσο και περιβαλλοντικών, αλλά και στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας με το γενετικό υπόβαθρο σε δείκτες παχυσαρκίας και συγκεκριμένα στο δείκτη zBMI παιδιών εφηβικής ηλικίας, κάτοικων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη μελέτη TEENAGE, στο πλαίσιο της οποίας οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρικές μετρήσεις, αξιολόγηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας, έγινε λήψη αίματος, βιοχημικές αναλύσεις και γονοτύπυση του DNA. Για τη διερεύνηση της ύπαρξης αλληλεπίδρασης του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας με το γενετικό υπόβαθρο στο zBMI δημιουργήθηκε γενετικό σκορ κινδύνου από πολυμορφισμούς που επιλέχθηκαν ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι οποίοι έχουν εμφανίσει συσχέτιση με την παιδική παχυσαρκία αλληλοεπιδρώντας με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS και για την δημιουργία του γενετικού σκορ κινδύνου το πρόγραμμα Plink1.
Στη μελέτη συμμετείχαν 363 εθελοντές εφηβικής ηλικίας από 11 έως 16 ετών. Από αυτούς τα 207 ήταν κορίτσια. Τα αγόρια εμφάνισαν 16,7% ποσοστό παχυσαρκίας και υπέρβαρου , ενώ τα κορίτσια 10,6%. Συνολικά στο δείγμα το 70,9% των εθελοντών είχαν ανεπαρκή επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν 72,9% και 69,5% για τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα. Δεν εμφανίστηκε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση όσον αφορά την αλληλεπίδραση του γενετικού σκορ με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας για το zBMI . Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας εμφάνισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το zBMI , καθώς τα παιδιά με υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας αναμένεται να έχουν αύξηση του zBMI κατά 0,647 μονάδες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
παιδική παχυσαρκία, γενετικό σκορ κινδύνου, ΔΜΣ, φυσική δραστηριότητα
Περιγραφή:
43 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0