Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης του τουρισμού στην μετά covid εποχή

Πτυχιακή Εργασία 25723 200 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης του τουρισμού στην μετά covid εποχή
Συγγραφέας:
Τούτση, Φεβρωνία, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σδράλη, Δέσποινα
Περίληψη:
Κάθε χώρα στον κόσμο έχει επηρεαστεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από την πανδημία COVID-19, με την παγκοσμιοποίηση να έχει γίνει ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες στην εξάπλωση της νόσου. Η επίδραση της πανδημίας στον παγκόσμιο τουρισμό, στις ταξιδιωτικές συνήθειες των τουριστών και γενικότερα στην τουριστική αγορά έχει επηρεάσει έντονα τη χώρα μας, της οποία μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ στηρίζεται στον τουριστικό κλάδο. Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών της ζήτησης του τουρισμού στη μετά COVID εποχή, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τις επιλογές και τις προτιμήσεις του ελληνικού τουριστικού κοινού. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του τόπου που επιλέγουν οι Έλληνες πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους, με τα χαρακτηριστικά του τύπου διαμονής, του τρόπου που θα ταξιδέψουν και του μεταφορικού μέσου που επιζητούν, με ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλειά τους, καθώς και με προτάσεις που οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα διαμόρφωναν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους ίδιους. Για τους σκοπούς της έρευνας διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα βάσει ηλεκτρονικού – δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 100 Έλληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Αττικής. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί στη μετά COVID εποχή, έχει επηρεάσει σημαντικά τη γνώμη των Ελλήνων σχετικά με τις διακοπές τους. Η οικονομική δυσκολία, ο φόβος για την ασθένεια, καθώς και η ανάγκη προφύλαξης είναι τα βασικότερα ζητήματα για την επιλογή των προορισμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τάση προς τη μία ή την άλλη επιλογή ακολουθεί ποσοστά της τάξεως του 70% περίπου. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο σαφές και σημαντικό το συμπέρασμα ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό στην Ελλάδα, αλλάζοντας ριζικά το τοπίο και τις επιλογές των ανθρώπων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-11
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Τουρισμός - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός, πανδημία, ζήτηση
Περιγραφή:
79 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FevroniaToutsi_.pdf

1 MB