Περιγεννητικοί, κοινωνικοδημογραφικοί και παράγοντες του τρόπου ζωής που σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας

Μεταπτυχιακή Εργασία 25650 129 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιγεννητικοί, κοινωνικοδημογραφικοί και παράγοντες του τρόπου ζωής που σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας
Συγγραφέας:
Κοντοχριστοπούλου, Αικατερίνη Μαρία, Αναστάσιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Ιωάννης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο επιπολασμός της παιδικής υπερβαρότητας/παχυσαρκίας αποκτά επιδημικές διαστάσεις και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Η πρόληψή της είναι υψίστης σημασίας, της οποίας σημαντικό συστατικό είναι ο προσδιορισμός των πιο σημαντικών παραγόντων κινδύνου.
Σκοπός: Ο εντοπισμός των κυριότερων παραγόντων κινδύνου αυτής της νόσου, ανάμεσα σε πληθώρα περιγεννητικών, κοινωνικοδημογραφικών, παραγόντων του τρόπου ζωής και πρακτικών σίτισης των γονέων σε ένα μεγάλο δείγμα από έξι ευρωπαϊκές χώρες.
Μεθοδολογία: 12211 παιδιά (49,4% αγόρια) ηλικίας 4-12 ετών, από περιοχές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου σε χώρες υψηλού εισοδήματος (Βέλγιο-Φινλανδία), από χώρες υψηλού εισοδήματος οι οποίες βρίσκονται σε οικονομική κρίση (Ελλάδα-Ισπανία) και από χώρες χαμηλού/ μεσαίου εισοδήματος (Βουλγαρία-Ουγγαρία) (συγχρονικά δεδομένα από τη μελέτη Feel4Diabetes).
Αποτελέσματα: Η υπερβαρότητα (OR, 95%CI 1,57(1,10-2,24)) και η παχυσαρκία (OR, 95%CI 3,14(1,89-5,22)) της μητέρας, η υπερβαρότητα (OR, 95% CI 1,79(1,28-2,52)) και η παχυσαρκία (OR, 95%CI 3,06(2,08-4,51)) του πατέρα καθώς και η διαμονή στην Ανατολική (OR, 95%CI 3,79(2,12-6,78)) και Νότια Ευρώπη (OR, 95%CI 6,14(3,39-11,14)) συσχετίστηκαν με μεγαλύτερο κίνδυνο παιδικής υπερβαρότητας/παχυσαρκίας. Παιδιά από μητέρες υπέρβαρες (OR, 95%CI 1,45(1,01-2,09)) ή παχύσαρκες (OR, 95%CI 2,16(1,56-3,00)) ή με διαβήτη πριν από την κύηση (OR, 95%CI 6,68(1,00-44,59) ) είχαν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο. Ομοίως, τα παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα (<37 εβδομάδες)(OR, 95%CI 1,02(0,71 1,47)) και εκείνα με αυξημένο βάρος γέννησης (OR, 95%CI 1,43(1,00-2,04)) είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο υπερβαρότητας/παχυσαρκίας. Αντίθετα, τα παιδιά που η αύξηση του βάρους κατά τους πρώτους 6 μήνες ζωής (WAZ) ήταν φτωχή (<-0,67 SD) (OR, 95%C.I. 0,52(0,36-0,75)) είχαν χαμηλότερο κίνδυνο υπερβαρότητας/παχυσαρκίας.
Συμπεράσματα: Η υπερβαρότητα/παχυσαρκία των γονέων, η διαμονή σε χώρες χαμηλού εισοδήματος και σε χώρες σε οικονομική κρίση, ο διαβήτης και η υπερβαρότητα/παχυσαρκία της μητέρας πριν την κύηση, η πρόωρη γέννηση και το αυξημένο βάρος γέννησης ήταν οι κυρίαρχοι παράγοντες κινδύνου της παιδικής υπερβαρότητας/παχυσαρκίας, ενώ, η φτωχή αύξηση του βάρους τους πρώτους 6 μήνες σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο. Για αυτό κρίνεται αναγκαίο οι στρατηγικές προώθησης της υγείας και τα προγράμματα παρέμβασης να απευθύνονται στην οικογένεια και να εστιάζουν στην κατάσταση βάρους των γονέων και στην υγεία της μητέρας πριν από την εγκυμοσύνη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-02-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
παιδική υπερβαρότητα, πρόληψη, παράγοντες κινδύνου, παιδική παχυσαρκία
Περιγραφή:
46 σ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0