Ανάπτυξη και Υλοποίηση ψηφιακού αποθετηρίου για το υλικό των νέων θεωριών Φυσικής του προγράμματος «Το Σύμπαν για όλους»

Πτυχιακή Εργασία 23780 176 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και Υλοποίηση ψηφιακού αποθετηρίου για το υλικό των νέων θεωριών Φυσικής του προγράμματος «Το Σύμπαν για όλους»
Συγγραφέας:
Κοκκορογιάννης, Κωνσταντίνος, Eυστάθιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σοφιανοπούλου, Χρύσα
Περίληψη:
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Με την αξιοποίηση και την ένταξη των μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα προκύπτουν πολλά οφέλη. Μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα από την ελληνική πολιτεία, ωστόσο αποδείχτηκε έμπρακτα η αξία της τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας του COVID-19 όπου αξιοποιήθηκαν παγκοσμίως αρκετά εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος «Το Σύμπαν για όλους» με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Eυγενίδου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πανεπιστήμια από την Ελλάδα και ήταν προσκεκλημένοι κορυφαίοι επιστήμονες από το εξωτερικό. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να ωφεληθούν οι μαθητές των σχολείων που θα συμμετέχουν σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού αυτού στόχου πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά μαθήματα σε 30 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής και της Πληροφορικής.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση του υλικού που χρησιμοποιήθηκε σχετικά με τις νέες θεωρίες Φυσικής τον Νοέμβριο του 2019 και η ανάρτησή του μέσω της πλατφόρμας του Moodle. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να ανατρέξουν σε αυτό, να το τροποποιήσουν ανάλογα, να το εμπλουτίσουν και να το αξιοποιήσουν κατάλληλα στις τάξεις εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρει μία διαδραστική πλατφόρμα όπως το Moodle.
Το Moodle είναι ένα ελεύθερο λογισμικό και θεωρείται σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System) ή σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System-LMS), δηλαδή ένα πακέτο λογισμικού για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου που χρησιμοποιείται κυρίως για να καλύψει τις ανάγκες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επομένως με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει δημιουργείται ένας πλήρης λειτουργικός ιστότοπος με το υλικό που έχει διδαχθεί.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εκπαιδευτικοί - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ηλεκτρονική πλατφόρμα
Περιγραφή:
98 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

KonstantinosKokkorogiannis.pdf

4 MB