Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πτυχιακή Εργασία 23478 113 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Συγγραφέας:
Μάντζαρης, Βασίλειος, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Τσαδήμας, Ανάργυρος
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια λόγω της αποδοχής των νέων τεχνολογιών από όλο και
περισσότερες εταιρείες, είναι σαφής και η ραγδαία αύξηση της ανάγκης για συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης των υπαλλήλων τους αλλά και την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση λειτουργιών μέσα από αυτά.
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενός web based συστήματος διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Πρόκειται για ένα σύστημα με στόχο την διαχείριση των υπαλλήλων και την
αυτοματοποίηση των διαδικασιών ενος οργανισμου. Αρχικά γίνεται μια ανάλυση γύρω από την έννοια του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management System, HRMS) και τις ανάγκες που πρέπει να υλοποιεί. Επίσης γίνεται αναφορά και επεξήγηση στις γλώσσες προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του.
Στην συνέχεια αναλύεται η δομή και σχεδίαση του συστήματος με την χρήση UML διαγραμμάτων.
Επιπρόσθετα αναλύονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που προσφέρονται από το σύστημα στους χρήστες του.
Τέλος, δείχνεται η υλοποίηση της εφαρμογής, μέσα από την παραγωγή
διαφόρων σεναρίων και παραδειγμάτων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Λέξεις-κλειδιά:
Κατανεμημένος Προγραμματισμός, Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εφαρμοφές Ιστού, Υπάλληλοι
Περιγραφή:
68 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

VasileiosMantzaris.pdf

6 MB