Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για διαχείριση ιατρείου

Πτυχιακή Εργασία 23450 93 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για διαχείριση ιατρείου
Συγγραφέας:
Λάκκα, Αλεξάνδρα, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Δημητρακόπουλος, Γεώργιος
Περίληψη:
Το θέμα της παρούσας πτυχιακής, δηλαδή ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών “κινητής υγείας” για την καλύτερη διαχείριση ιατρείου και διευκόλυνση τόσο ασθενών όσο και γιατρών, έχει έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και αρχίζει σιγά σιγά να ενσωματώνεται στις ήδη υπάρχουσες δομές υγείας.
Σε αυτή την εργασία, θα ασχοληθούμε με την μελέτη των τομέων eHealth, mHealth, τηλεϊατρική και CRM.
Αυτό θα ακολουθηθεί από την παρουσίαση μιας mHealth εφαρμογής, η οποία εστιάζει στη διαχείριση ατομικών ιατρείων.
Τέλος, υπάρχουν τα απαραίτητα συμπεράσματα που έχουν εκπονευτεί όπως επίσης και κάποιες προτάσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-07-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Εφαρμογές, εργαλεία, κλπ.
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ιατρική - πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Εφαρμογή κινητών συσκευών, Πληροφορική
Περιγραφή:
96 σ.:εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

AlexandraLakka.pdf

3 MB