Ανάλυση Χρονικών και Χωρικών Προτύπων Επιδημικών δεδομένων: Η περίπτωση της Πανδημίας γρίπης Α(Η1Ν1) στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή 20879 447 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση Χρονικών και Χωρικών Προτύπων Επιδημικών δεδομένων: Η περίπτωση της Πανδημίας γρίπης Α(Η1Ν1) στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Δούκισσας, Λεωνίδας Α.
Επιβλέπων καθηγητής:
Καλογήρου, Σταμάτης
Περίληψη:
Οι μεταδιδόμενες ασθένειες συνεχίζουν να προκαλούν επιδημίες λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις και προσβάλλοντας σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Συχνά, εποχιακές επιδημίες, όπως η γρίπη A(H1N1)pdm09, προκαλούν δεκάδες θανάτους. Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι: η κατανόηση του φαινομένου μίας επιδημίας, η χωροχρονική της εξέλιξη καθώς και οι επιπτώσεις της στον πληθυσμό ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιοι άσκησης πολιτικής υγείας, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πολιτικές για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πραγματοποιήθηκε χωρική στατιστική ανάλυση και χαρτογράφηση επιδημικών δεδομένων και πιο συγκεκριμένα της πανδημικής γρίπης A(H1N1)pdm09. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται χωρικά δεδομένα θανάτων, κρουσμάτων, μαθητικών απουσιών και κλειστών σχολείων με τις κατάλληλες κάθε φορά μεθόδους χωρικής ανάλυσης και γεωστατιστικής. Η ανωτέρω γρίπη εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά τη χρονική περίοδο 2009 - 2010 και αποτέλεσε ένα δύσκολο σημείο διαχείρισης τόσο στο ιατρικό προσωπικό και τις υποδομές όσο και στους υπεύθυνους άσκησης πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι βασικές πηγές αξιοποίησης δεδομένων είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Πάτρας. Κατά τα πρώτα στάδια εξέλιξης μιας νέας πανδημίας του ιού της γρίπης A(H1N1) ο έγκαιρος χωρικός εντοπισμός περιοχών με υψηλή συγκέντρωση κρουσμάτων, μαθητικών απουσιών, κλειστών σχολείων, θανάτων και εμβολιαστικής κάλυψης αποτελεί πολύτιμη πηγή έγκαιρης αξιολόγησης της υπάρχουσας κατάστασης από τους υπεύθυνους άσκησης πολιτικής καθώς και ταχείας παρέμβασης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Λέξεις-κλειδιά:
Χωρική Στατιστική ανάλυση, γρίπη ΑΗ1Ν1
Περιγραφή:
248 σ.:εικ.,πίν.,διαγρ.,χάρτες,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

LeonidasDoukissas.pdf

7 MB